Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål och utvecklingsplan Omsorg, utveckling och lärande ht-20

Skapad 2021-02-02 09:50 i Taxinge förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från LpFö 2:4 Förskola och hem

Innehåll

Avdelning

Backen

Prioriterat mål

"Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter". (Lpfö 18, 2018, s. 8).

Nuläge

- Vi har placerat  anpassade böcker i  olika lekmiljöer.

- Vi ser att barnen har ett stort intresse för böcker

- På stora vilan läser vi och lyssnar på en berättelse varje dag. Vi samtalar om intressanta saker i texterna.

- Vi startar alltid upp med en bokstund då vi har våra inne dagar med liten grupp.

- Vårt bibliotek (oranga rummet) är till för läsning i mindre grupp.

- Vi har börjat använda Polyglutt med vissa barn.

 

Utveckling pågår när barnen

- När vi har samtal och dialog kring texter och berättelser

- När barnen får möta en text och språkrik miljö.

- När vi pedagoger skapar rutiner för läs och berättande stunder i mindre grupper.

- När vi pedagoger fångar upp barnens intressen och utmanar deras teorier.

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

- Dela in barnen i mindre  läsgrupper utifrån deras behov och förutsättningar.

- Ge alla barn många tillfällen till läsa/lyssna på sagor och berättelser i vårt bibliotek.

- Ge alla barn tillfällen att samtala/reflektera över texter/berättande.

- Stimulera och fånga upp barnens intresse för skriftspråket med olika material.

- Se över och byta ut böcker och texter och anpassa efter intresse och behov.

 

 

 Så här ska vi följa upp

- Reflektera över bilder och dokumentation på planering

 

Uppföljning

- Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

 

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

- På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: