Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mångruppen

Skapad 2021-02-02 10:17 i Äppellundens förskola Österåker
Förskola
Mångruppen består av barnen som är födda 2015 på Larven

Innehåll

Syfte

Syftet med Mångruppen är att de äldsta barnen på Larven får träffas i mindre grupp och tillsammans utforska det som de känner nyfikenhet för, samtidigt som vi arbetar med vårt gemensamma projekt Havet. Vi strävar mot att barnen utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära i olika sammanhang.

Ämne/område

Språk, kommunikation, Matematik, Teknik, Naturvetenskap, Skapande, Lek, Värdegrund

Tidsplan

VT-21

Konkreta mål och arbetssätt

 • Utveckla barnens literacitet, vilket innebär att skapa en förståelse för symboler och bokstäver.
 • Gemensamt lösa matematiska uppgifter, få kännedom om hur siffrorna ser ut och hur vi kan använda matematiken som hjälp i vardagen.
 • Arbeta med skapande verksamhet, och använda oss av olika material.
 • Undersöka hur havet och livet på land påverkar varandra.
 • Undersöka vilka djur som lever i havet, och hur de påverkas av människors inverkan på miljön.
 • Besvara barnens egna funderingar och frågor, följa intresseområden som uppstår.
 • Utveckla barnens sociala förmågor, få dem delaktiga och hjälpa varandra

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: