Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-02-02 10:41 i Siers förskola Varberg
Förskola
Fokus Matematik: - förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

b. Varför har vi valt detta mål?

Vi vill att barnen ska få förutsättning att öva mer sortering och kategorisering. Vi vill även att barnen kopplar siffror till ett specifikt antal samt tränar enklare addition. Matematikarbete har varit efterfrågat av vårdnadshavare och många barn har visat intresse för matematik.

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

fått förutsättningar att:

• Räkna

• Förstå att siffran som symbol har ett värde och koppla ihop det med antal

• Sortera och klassificera

• Resonera matematiskt

3. Planerad tidsperiod:

februari 2021 - juni 2021

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion: Något gemensamt och spännande i helgrupp som väcker intresset för matematik.

 - Lärmiljö: Tillföra matematiskt material till Hamburgerstationen. Rymd och rum med vatten vid diskhon i ateljén. Sortering vid legobordet. Se över spelutbudet. Matematik-appar till Ipad.

 -Planerad undervisning: Sker i fasta mindre grupper, den pedagog som ansvarat för den planerade undervisningen äter sedan tillsammans med sin lärgrupp. 

Spontan undervisning: Närvarande pedagoger. Färdiga mattematiklådor.

 

5. Dokumentation

a. Vad ska vi titta efter?

Om barnen:

• Räknar

• Förstår att siffran som symbol har ett värde och koppla ihop det med antal

• Sorterar och klassificerar

• Resonerar matematiskt


b. Vilka metoder har vi för att dokumentera?

 -Lyssna, ta bilder, penna och papper.

c. När ska dokumentationen göras/gemensam reflektion?

8:00-8:15 reflektion på kvalltiden.

En gemensam dokumentation/lärlogg görs varannan kvalltid.

 

 

 

 

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

 

- Normer och värden


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

 

- Jämställdhet

 

- Det kompensatoriska uppdraget

- Digital kompetens

 

- Flerspråkighet

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: