Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pelle Svanslös

Skapad 2021-02-02 12:23 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Tillsammans med Pelle Svanslös och hans vänner skapar vi möjligheter för barnen att utvecklas individuellt och i grupp.

Innehåll

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Vi har sett och observerat att många barn i barngruppen på Pärlan självmant hjälper och berömmer varandra och detta vill vi ta tillvara på genom att använda Pelle Svanslös och hans vänner i undervisningen. De ska vägleda och visa barnen hur de tillsammans kan hjälpa varandra och samarbeta i de olika vardagsrutinerna och undervisningssituationerna som skapas.

Lpfö18 säger att:

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:

 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och vilja att hjälpa andra.
 • Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter, och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.
 • Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Arbetslaget ska:

 • uppmärksamma och problematisera dilemman och livsfrågor i vardagen

Mål

Avdelningens egna mål gällande aktiviteten/aktiviteterna/temat

- Att barnen ska få möta nya kunskaper på ett lustfyllt sätt.

- Att skapa möjligheter för barnen att lära sig att på olika sätt samarbeta och hjälpa varandra i vardagen.

 

Metod

Vad ska vi göra?

 • Läsa olika böcker med Pelle Svanslös i fokus.
 • Dilemmasagor
 • Skapande
 • Samarbetsövningar: hinderbana - lyssna på varandra
 • Kattmästerskap: svansar, medalj
 • Pelle spår, hitta Pelles vänner.
 • Polyglutt, greenscreen
 • Sång och dans

Hur ska vi göra?

Under minst två bestämda tillfällen i veckan kommer vi att arbeta med temat tillsammans med barnen. Vi ska även vara lyhörda inför barnens intresse.

Detta kommer ske under samlingar, utflykter, i lekhallen och på avdelningen. 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vi kommer dokumentera genom unikum, väggdokumentation och genom barnens alster, samtal med barnen och observationer. Pedagogerna på avdelningen ansvarar för dokumentationen.

 

-        

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: