Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering 3_Projektavstämning- Stjärnans projekt arbete om " djur i naturen".

Skapad 2021-02-02 14:12 i 184411 Förskolan Ålö Stockholm Farsta
Förskola
Vilka djur finns i vår natur? Hur ser dem ut? Tillsammans med barnen ska vi utforska, upptäcka och lära oss om dessa varelser som finns i olika miljöer.

Innehåll

 

Innehåll

Projektavstämning

Under höstterminen 2020 har vi på Stjärnan undervisat barnen i projekt " djur i naturen" Vi märkte att barnen hade stort intresse av havet och vad som finns där, så vi började med att utforska havets djur. Som stöd i vårt lärande utgick vi från naturhistoriska riksmuseets tips på frågor om djur. Tillsammans med barnen lärde vi oss mycket om havet, fiskar och bläckfiskar. Vi utforskade och undersökte vad för fiskarter det finns, vad heter dem olika fiskarterna, vad äter dem, vilken storlek och färg har dem, varför har fiskar fjäll? Barnen har skapat fiskar, bläckfiskar av olika material. Skapandet av detta har vi satt upp på väggen där vi skapade ett hav.

Vi har utforskat och undervisat barnen om havet och fiskar i mindre grupper där våra fokusområden har varit språk, skapande, digitala verktyg, motorik och fri lek. Vi har sjungit och läst sagor om fiskar och havet, vi har tittat på filmer, vi har lekt att vi är fiskar. Barnen har varit delaktiga samt engagerade i alla aktiviteter där utgångspunkten har varit projekt " fiskar". 

Vi har även utformat våra lärmiljöer utifrån projektet. Vi har haft pussel om fiskar, spel om fiskar, böcker om fiskar etc. Barnen har varit delaktiga och har haft stor vilja att ta till sig kunskaper om fiskar. Dem har lärt sig att fiskarna ser olika ut, det finns många olika arter, några är stora och några är små. Att stora fiskar äter mindre fiskar för att överleva, att fiskar har fjäll och fenor, att hajen är en mycket stor fisk och är farlig. Barnen har även upptäckt att bläckfiskar har många ben, krabbor och sjöstjärnor ser annorlunda ut än fiskar etc.

Läroplansmål och WKI:

Vi har utgått från följande läroplansmål:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära".

"Förskolan ska sträva efter att barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap".

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI/självskattning:

Vi ska ge barnen möjlighet till det naturvetenskapliga arbetssättet kring projektet genom att observera, att undersöka, dra en slutsats, att kommunicera samt att ställa en hypotes.

Vi ska väcka barnens nyfikenhet, upplevelser samt vidare utveckling genom att ta in matematik, språk, rörelse och digitala verktyg i undervisningen om projekt "Djur i naturen".

 

 

Vad (innehåll)

Vi kommer att på vårterminen fortsätta att utforska, upptäcka och undersöka vilka djur som finns i vår natur utifrån olika perspektiv som matematik och naturvetenskap. Vi kommer att välja djur både tama och vilda djur utifrån barnens intressen och önskemål. Vi vill att barnen ska vara delaktiga i vår planering och sökande efter kunskap om djuren. Vi vill ge barnen möjlighet att lära sig mer om vilka djur vi har i vår närmiljö och i övriga miljöer såsom djungel och skogen. 

 

Varför (syfte):

Stjärnans syfte är att undervisa och arbeta med det som för tillfället upptar barnens intressen och deras fantasi, just nu är det djur som finns i vår omgivning och i världen. Vi ska sträva efter att hjälpa barnen att utforska och upptäcka sitt intresse på olika sätt. Vi vill vägleda barnen enskilt och i grupp att undersöka och upptäcka intresset för djuren genom att samtala, samarbeta, skapa, leka och att använda sig av matematik och digitala verktyg.

Som stöd i barnens lärande utgår vi från naturhistoriska riksmuseets tips på frågor om djur. Det är frågor som vad heter djuret,? har djuret päls? vilken färg har djuret? är djuret större eller mindre än vad du är? vad äter djuret? hur låter djuret? vad gör djuret under vintern? etc. 

 

Hur (metod):

Vi ska tillsammans med barnen på dagliga samlingarna samtala om djuren och utgå ifrån olika frågeställningar om djuren. Vi ska fokusera på ett djur i veckan utifrån barnens intressen och önskemål. Tillsammans med barnen har vi börjat och ska fortsätta att skapa en skog/djungel där djuren ska leva. Då ska vi använda oss av digitala verktyg och pedagogiska filmer, fakta böcker om djuren för att få ideer och inspiration till utformningen av skapandet av djungeln/skogen.

Barnen ska ges tillfälle att utforska och undersöka djur i naturen genom olika aktiviteter på ett lekfullt och mångsidigt vis. Barnen ska ges olika upplevelser, lärande och vidare utveckling genom projekt " djur i naturen". Lärandet och undervisningen strävar vi att ge i aktiviteter såsom samlingar, språk, skapande, digitala verktyg, rörelse/drama, matematik, naturvetenskap och fri lek. Genom att samtala med barnen i grupp och individuellt vill vi även väcka barnens funderingar, frågor och ideer.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: