👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsär: Mitt drömrum

Skapad 2021-02-02 14:48 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundsärskola 6 Bild
Ett arbetsområde där vi pratar arkitektur och enpunktsperspektiv.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Arkitektur och design omger oss, och påverkar oss mer än vi kanske tror. De påverkar hur vi upplever vår omgivning, hur vi mår och hur vi rör oss i vardagen. Byggnadernas former, färger och material har formats och ändrats under århundradenas gång, och i dag ser vi hundraåriga hus, sida vid sida av mer moderna hus. Även insidan av våra hus påverkar oss, då färg och form styr både våra känslor och vår energi.

Syftet är att du ska lära dig att arbeta med perspektiv för att skapa djup i en bild. 

 

Bedömning - vad och hur

VAD
Du ska kunna begreppet

- perspekttiv

 

 

Du ska kunna rita med hjälp av perspektiv så som överlappning eller mindre längre bak.

Du ska kunna tillverka ett rum i 3D i form av tittskåp.

 

Du ska kunna presentera och göra ett omdöme av ditt arbete.

 

HUR
Du ska skapa ditt drömrum med hjälp av perspektiv. Detta rum ska du sedan bygga i 3D i form av ett tittskåp.

Du ska göra en presentation och ett omdöme av ditt arbete i ett bildspel. I bildspelet ska du berätta om din ide´ samt genom fotografier visa din arbetsgång.

 

Undervisning och arbetsformer

- För att prova enpunktsperspektiv ska du göra ditt namn. Du kommer få  genomgång och förklarande film.

- Bildspel om rum- arkitektur och design.

- Film om enpunktsperspektiv, skissa & teckna

- Skissa på ideér och bestäm vilket tema du ska ha på ditt rum

- Rita ditt rum i enpunktsperspektiv och inred med möbler och detaljer

- Färglägg med valfri teknik

- Bygga en tittskåpsmodell av ditt rum

- Du ska under arbetets gång föra en digital loggbok i Classroom genom att fotografera och skriva kring din arbetsprocess. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  4-6
 • Presentation och utvärdering av eget bildskapande.
  Bl  4-6
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  4-6
 • Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.
  Bl  4-6
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
  Bl  A 6
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6