Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 5

Skapad 2021-02-02 15:59 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
För Matte Eldorado år 5
Grundskola 5 Matematik
Detta arbetar vi med i matematik under våren i år 5

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

För att kunna ta sig fram i trafiken som cyklist så räcker det inte med att träna och lösa uppgifter vid ett datorprogram utan man måste både kunna regler och lagar samt träna praktiskt på att cykla i trafiken. Samma sak gäller matematiken. Eleverna måste få möjlighet att förstå matematikens uppbyggnad, lära sig regler och lagar, träna matematik i skolan och bli medvetna om matematiken i vardagen.

Syftet med undervisningen är att eleverna ska ha verktyg, självförtroende, nyfikenhet och mod för att vilja och våga möta nya problem. Att utveckla de fem förmågorna inom matematik: begrepp, metod, problemlösning, resonemang och kommunikation. 

Vad ska du lära dig?

Under vårterminen i åk 5 arbeta med bråk, decimaltal, procent, taluppfattning, negativa tal, koordinater, omkrets, area, tid, sannolikhet och problemlösning.

Hur ska du visa att du lärt dig?

Vid bedömning så tittar inte lärare bara efter rätt svar utan även vägen fram till svaret och hur de motiverar sina val av metoder och strategier. Eleverna bedöms hela tiden och inte bara efter en slutprodukt. Det är för att eleverna hela tiden ska kunna utvecklas.

Eleverna kommer under terminen att bedömas genom:

·         fördiagnoser

·         observationer

·         delaktighet under lektionen

·         diskussioner och samtal

·         diagnoser

·         prov

·         elevernas egna utvärderingar

 

Eleverna kommer att bedömas utifrån de fem förmågorna i kursplanen och ni ser vilken förmåga vi arbetar med under varje del i matrisen nedan.

 Hur ska vi arbeta?

     ·        Gemensamma genomgångar

·        Matteprat där vi löser uppgifter tillsammans

·        Arbete i par och enskilt

·        Lyssna på genomgångar

·        Delta när vi löser uppgifter tillsammans och i par

·        Samtala och redogöra för hur jag tänker när jag löser olika uppgifter

·        Arbeta framåt på egen hand

Uppgifter

  • Matteläxa v. 19

  • Ma-läxa v. 17

  • Matteavstämning v. 16

  • Ma-läxa v. 12

  • Ma-läxa v. 11

  • Ma-läxa v. 8

Matriser

Ma
Matematik år 4-6

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Kan lösa enkla problem på ett i relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Metod
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Begrepp
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, beskriver olika begrepp md hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp, använder dem i bekanta sammanhang, beskriver olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Resonemang
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet, om hur begrepp relaterar till varandra. Kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument som till viss del för resonemangen framåt.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet, om hur begrepp relaterar till varandra. Kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: