Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokprojekt: Ondvinter (v.6-12)

Skapad 2021-02-02 16:22 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Det har återigen blivit dags för ett bokprojekt i årkurs 7, och vad kunde passa bättre i vinterkylan än att kasta sig in i en lika kylig fantasyvärld? Sammanlagt sex veckor kommer vi nu nämligen att ägna åt att läsa ungdomsromanen Ondvinter.

Innehåll

     ”Ondvinter kommer med en kyla som tränger in i människors
     hjärtan och sinnen. Ingen kan veta vem som drabbas, vem som
     går att lita på, vem som ännu inte är i Vinterkungens våld.”

Lektionerna under de här veckorna kommer att fokusera på läsning och läsförståelse på olika sätt. Hur vi läser kommer att variera: ibland kommer läraren högläsa, ibland kommer det att vara egen tyst läsning och ibland kommer ni elever att högläsa.

Två lektioner varje vecka kommer huvudsakligen bestå av just läsning på olika sätt. Till den tredje lektionen varje vecka kommer det att vara ett läsmål, det betyder att man till den lektionen måste ha läst till en viss sida. Den tredje lektionen kommer vi att ägna åt olika aktiviteter som kretsar kring veckans läsning: det kan vara skriftliga läsfrågor, det kan vara boksamtal eller en kortare skrivuppgift. Den sista lektionen när ni läst ut boken kommer det att vara ett prov/skrivning som sker den lektionen. Ni kommer då att få ha boken mer er, men uppgiften kräver att man läst och förstått boken.

Du kommer de här veckorna att bedömas på hur du:
-
Läser, förstår och resonerar kring innehållet i boken (muntligt och i skrift)
-
Läser med flyt vid högläsning

Underlag för bedömning de här veckorna är:
-
Boksamtalen
-
Din läslogg med läsfrågor
-
Diskussioner i klassrummet
-
Det avslutande provet/skrivningen

Veckoplanering 7D

Vecka

Måndag (55 min)

Tisdag (55 min)

Torsdag (60 min)

6

 

Introduktion
Högläsning: kapitel 1

Läsning

7

Läsmål: s.37
Karaktär + tidslinje

Läsning

Läsning

8

Läsmål: s.89
Läsförståelse

Läsning

Läsmål: s.126
Boksamtal 1

9

S P O R T L O V

10

Läsning

Läsning

Läsning

11

Läsmål: s.180
Läsförståelse

Läsning

Läsning

12

Läsmål: s. 239
Boksamtal 2

Läsning

Läsning

13

Läsmål: HELA BOKEN
Prov/skrivning

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: