Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Is och snö

Skapad 2021-02-02 17:10 i Förskolan Tavelsjö Umeå
Förskola
Stora mängder snö har fallit och det pratas mycket om snö. Vi skottar snö, klättrar i snön, åker skidor och skridskor. Var kommer snön i från? Vad händer med snön när vi kommer in?

Innehåll

Syfte

Barnen ska få vara med och upptäcka snö och is på olika sätt och genom de få möjlighet att utforska och reflektera och beskriva sin omvärld. Vi vill att barnen ska utöka sitt språkliga medvetenhet och få kunskap om olika naturfenomen i vår närhet.

Metod

Barnen ska på olika sätt få uppleva och möta snö och is och genom deras olika tankar och reflektioner och diskussioner planerar vi olika aktiviteter.   

Dokumentera

Vi dokumenterar genom att barnen själva får fota med lärplattan samt att vi pedagoger också fotar. 

Uppgifter

 • Vad händer med snö?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18

Matriser

Is och snö

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: