Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek

Skapad 2021-02-02 17:37 i Björkängen förskola Kungälv
Förskola
Vi vill ge barnen goda förutsättningar för lek inomhus.

Innehåll

Var är vi?/ Nuläge

Visa hur lekmaterialet som finns på avdelningen ska användas. Hur gör man i en rollek? Hur skapas en lugn lekmiljö?

Var ska vi?/Mål

Vi vill ge barnen förutsättningar att utmanas i de lekmiljöer som finns på avdelningen, veta hur materialet ska användas, hur olika lekmaterial tillsammans kan bilda en lek (ex. djur och lego, olika rollekar). Vi vill även ge förutsättningar till att skapa lugna lekmiljöer.

Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta med leken i mindre undervisningsgrupper. För att ge barnen förutsättningar för en lugn lekmiljö där de genom stöttning av pedagoger och andra barn i hur materialet kan användas och hur leken kan utvecklas. Detta kräver aktiva pedagoger som är med i leken och visar hur det sociala samspelet i leken kan gå till.

Dokumentation:
Kommer dokumenteras i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: