Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering Persiska åk 1-3

Skapad 2021-02-02 18:18 i Lerum Modersmål Lerum
I ämnet persiska under åk 1-3 kommer du att få lära dig hur bokstäver ser ut, hur de formas och vilket ljud som är kopplat till respektive bokstav. Du kommer också att få lära dig hur man ljuder ihop bokstäver till ord och läsa meningar och enkla texter därefter.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi ska lära oss persiska bokstäver för att kunna läsa och skriva på persiska. Genom att jobba med olika roliga teman plockar vi ut veckans bokstav.

Innehåll

mål och innehåll:

Du ska:

 - kunna alla bokstäverna i alfabetet och ljuda ihop dem till ord och känna igen ordbilder 

 - Avkoda enkla ord och förstå innebörden

 -  Läsa texter som är anpassade till åldern.

-  visa förståelse för textens innehåll genom att återberätta, ställa och besvara frågor.

-  Kunna skriva alla bokstäver och veta hur de låter.

-  Förstå att text kan delas upp i ord och meningar.

 -  Skriva  enkla meningar till bilder.

-  Skriva korta texter så att andra förstår.

-  Kunna tala om vardagliga händelser så att andra förstår dig. 

- vad veckodagar, månader och årstider heter

  

 

 

 

arbetssätt  arbetsmaterial:

så här arbetar vi:

-Vi övar på alfabetet, ljudanalys, skriver bokstäverna, rim, ordbilder och ordkunskap.
-  Vi övar på bokstäver som uttalas  annorlunda än i svenskan.
- Vi skriver ord, korta fraser och berättelser.
- Vi övar på att du lyssnar när jag läser högt och sedan  återberättar, skriver eller ritar du relevant innehåll i förhållande till det som lästs. Du tränar även på att läsa upp texter ur läseboken inför klassen . Även genom digitala verktyg ges förutsättningar till att tillgodose dina olika inlärningsförmågor.
- Vi lyssnar och sjunger barnvisor.
- Vi tittar och lyssnar på sagor, filmer.
- Vi samtalar om vardagliga situationer och händelser.
- Vi lär oss begrepp som stavelse, ord, meningar, texter, vokaler, konsonanter.
- Vi lär oss uttrycka våra känslor i ord.
- Vi pratar om persiska traditioner och försöker hitta likheter och skillnader i förhållande med de svenska.
arbetsmaterial.
lärobok,stenciler,filmer och padda.

 

Bedömning:

- Bedömningen sker formativt under lektionen

. Du ska:
 - Kunna lyssna på instruktioner och kunna utföra dem.
- ljuda och skriva bokstäverna
- Läsa och skriva ord och korta fraser, egna meningar
- Lyssna och förstå
- Berätta om vardagliga händelser, om dig själv och din familj
- Prata om persiska högtider samt jämföra med de svenska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
matris för årskurs 1-3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
.
Ny nivå
aspekt 1
Skriva
Känner till skrivform och kan skriva enkla ord.
Kan skriva kortare meningar med stöd av lärare.
Skriver enklare texter
Kan skriva enkla texter utifrån olika sammanhang och kan jämföra dessa med svenskan
Ny aspekt
läsa
Kan läsa och ljuda alfabetet.
Kan läsa ord och enkla meningar
Kan läsa enklare elevnära texter
Kan läsa och förstå Innehållet i elevnära texter samt kunna återberätta texten.
Ny aspekt
Tala och samtala
Kan delta i samtal kring vardagliga händelser.
Kan delta i enklare samtal.
Kan delta i enklare samtal, t.ex. svara på frågor med lärarstöd.
Kan fråga, svara, berätta, förklara och beskriva enkla vardagliga händelser och sammanhang.
Ny aspekt
Lyssna och förstå
Kan förstå enkla ord och fraser.
Kan förstå enkla samtal och korta dialoger.
Kan förstå åldersanpassade texter vid t.ex. högläsning
Kan förstå längre samtal i vardagliga situationer t.ex. åldersanpassad tv och film
Ny aspekt
Kultur och samhälle
Känna till lekar och barnsånger från hemlandet.
. Känna till sitt hemlands huvudstad och hitta landet på kartan och kunna rita hemlandets flagga.
Har goda kunskaper om vardagsliv, högtider och traditioner och kan jämföra med svenska förhållanden.
Känna till sitt hemland på kartan, och andra länder som talar samma språk
Ny aspekt
Språkbruk
Kunna namnge saker som berör elevens vardag, t.ex. kroppsdelar, färger och djur.
Kunna veckodagar, årstider och siffror.
Kunna uttrycka sina känslor och åsikter på ett enkelt sätt.
Använda sig av ord och begrepp för att uttrycka känslor, åsikter och kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: