Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 3: Vetenskapsteori SA18

Skapad 2021-02-02 20:20 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap
I detta arbetsområde ska vi lära oss mer om vetenskapsteori - vad innebär begreppet? Vi ska även skriva en mini-rapport som behandlar ett speciellt tema!

Innehåll

Pedagogisk planering arbetsområde 3: Vetenskapsteori 

Vad ska vi lära oss?
- Mer om av vetenskapsteori.
- Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
- Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.
- Muntlig och skriftlig presentation i utredande och andra former och med olika tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, rapporter och essäer.

Hur ska vi arbeta?

 

Vad ska vi arbeta med?

Hur ska vi göra?

v.2 Ons

Intro till vetenskapsteori
- Vad är vetenskapsteori?
- Vägen till sanningen?

Genomgång
Lektionsuppgifter

Tors

Inför rapportskrivningen

Fundera ut vad rapporten ska handla om 

v.3 Ons

Vetenskaplig metod
- Hur går en forskningsprocess till?

Genomgång

Tors

Forts. från förra lektionen

Uppgifter

v.4 Ons

schemabrytande 

schemabrytande

Tors

Inför rapporten: Att skriva ett PM
- Vad är ett PM?


Genomgång
Börja skriva på sitt PM

v.5 Ons

Ändrade planer: mini-rapport!

Genomgång och uppstart av examinerande uppgift 

Tors

Eget arbete med mini-rapporten

Eget arbete med mini-rapporten

v.6 Ons

Eget arbete med mini-rapporten

Eget arbete med mini-rapporten

Tors

Eget arbete med mini-rapporten

Eget arbete med mini-rapporten

v.7 Ons

Eget arbete med mini-rapporten

Eget arbete med mini-rapporten

Tors

Eget arbete med mini-rapporten

Eget arbete med mini-rapporten

v.8 

LOV

LOV

v.9 Ons

Eget arbete med mini-rapporten

Eget arbete med mini-rapporten

Tors

Eget arbete med mini-rapporten

Eget arbete med mini-rapporten
Deadline: söndag 7 mars

v.10 Ons

Seminarium en och en (med mig)

Diskussion av mini-rapporten:

Ni ska vara beredda på att kunna redogöra för mini-rapporten

Tors

“Tvätta” mini-rapporten

Lägg till/ta bort i mini-rapporten

v.11 Ons

“Tvätta” mini-rapporten

Lägg till/ta bort i mini-rapporten

Tors

Återkoppling på mini-rapporten

Återkoppling på mini-rapporten

v.12 Ons

Nästa arbetsområde startar

 

Hur examineras arbetsområdet
Individuell skriftlig mini-rapport

Seminarium (en och en) med läraren

Kunskapskrav kopplade till arbetsområdet

                    E

                    C

                      A

Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifierar orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt diskuterar översiktligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till såväl empiriska källor som någon vetenskapsteoretisk källa. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt diskuterar utförligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till såväl empiriska källor som någon vetenskapsteoretisk källa. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven ger välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt diskuterar utförligt och nyanserat deras styrkor och svagheter med hänvisning till såväl empiriska källor som någon vetenskapsteoretisk källa. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

 Uppgifter

  • Mini-rapport

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: