Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Robinsonader

Skapad 2021-02-02 21:25 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Du får lära dig om klassikern Robinson Crusoe och vilken betydelse den romanen haft. Utöver den kommer vi att prata om andra mer eller mindre kända Robinsonader. Vi ser även en känd klassisk film, du får läsa en egen Robinsonad och till sist även skriva en inledning på en - kanske - känd ny Robinsonad.

Innehåll

Se planering i Classroom. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Robinsonader

LÄSFÖRSTÅELSE

 • Sv  7-9   Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  E 9   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  E 9   Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9   Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9   Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
 • Sv  C 9   Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9   De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
------->
------->
------->
VISAR LÄSFÖRSTÅELSE
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
genom att svara trovärdigt på alla frågorna
genom att svara genomtänkt och trovärdigt på alla frågorna
genom att svara genomtänkt och trovärdigt på alla frågorna och ger dessutom egna exempel i motiveringarna

SKRIVA ROBINSONAD

 • Sv  7-9   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9   Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9   Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
------->
------->
------->
SKRIVER
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Det finns en röd tråd som handlingen oftast byggs upp kring. Berättelsen innehåller en konflikt.
Det finns en röd tråd som handlingen byggs upp kring. Berättelsen innehåller en konflikt som trappas upp.
Det finns en röd tråd och innehållet hänger samman och presenteras i en fungerande ordning. Berättelsen innehåller en konflikt som fördjupas.
BESKRIVER
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Tid och plats anges men utan utförligare beskrivning. Information om personen skrivs kort som t ex vad personen gör.
Tid och plats anges och beskrivs på ett tydligt sätt. Information om personen skrivs med hjälp av några sinnen.
Tid och plats anges med hjälp av flera olika sinnen. Information om personen skrivs med hjälp av flera olika sinnen.
ANVÄNDER SKRIVREGLER
T ex styckeindelning, skiljetecken, stor bokstav, rättstavning och särskrivning,
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Några skrivregler används.
De flesta skrivreglerna används.
Alla skrivregler används.
VÄLJER ORD
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Många ord är vardagliga, enkla och talspråkliga. Orden varieras ibland.
Många ord används från både talspråk och skriftspråk. Orden varieras ofta.
Många ord används så de gestaltar de olika karaktärerna och miljöerna. . Orden varieras mycket.
BEARBETAR
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
genom att försöka ge respons och att försöka bearbeta utifrån respons
genom att ge respons och bearbeta utifrån respons
genom att ge relevant respons och bearbeta självständigt utifrån respons
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: