Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, judendom och islam - Abrahamsreligionerna

Skapad 2021-02-03 07:35 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Pedagogisk planering för religionerna kristendom, judendom och islam.
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap
Vad är religion? De tre religionerna kristendom, judendom och islam kallas för de Abrahamitiska religionerna och är tre av våra världsreligioner. De har mycket gemensamt, men vilka likheter och skillnader finns det? Du ska få lära dig lite om dessa tre religioners viktigaste texter, högtider och traditioner. Vi kommer också titta på religionernas olika symboler, olika förgreningar samt vilket som är religionens viktigaste budskap.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Arbetsområdet handlar om vad religion är och vad människor tror på. Vi kommer att arbeta med de tre religionerna kristendom, judendom och islam.

 • viktiga platser och byggnader

 • tankar om rätt och fel

 • att känna till skillnader och likheter i de olika religionerna.

 • högtider och symboler 

 • berättelser från de olika religionerna.

 • Viktigaste budskapet i dessa religioner

Hur ska vi arbeta?

 • gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Grupparbete
 • titta på film 
 • läsa texter.
 • Använda lärobok Puls Religion

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Genom att vara aktiv på lektionerna
 • Exitnote under arbetets gång

 

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer bedöma din förmåga att förklara:

 • de olika högtiderna i respektive religion
 • de olika symbolerna
 • någon berättelse ur respektive religion
 • någon likhet och skillnad mellan religionerna.

Uppgifter

 • Exitnote 1. Likheter och skillnader i religionerna Judendom, Kristendom och Islam

 • Exitnote 1. Likheter och skillnader i religionerna Judendom, Kristendom och Islam

 • Exitnote 1. Likheter och skillnader i religionerna Judendom, Kristendom och Islam

 • EXITNOTE 2. JUDENDOMEN

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Kristendom, judendom och islam - Abrahamsreligionerna

Likheter och skillnader

Nivå 1
Nivå 2
Likheter och skillnader
Du kan ge minst ett exempel på en likhet och en skillnad mellan religionerna Judendom, Kristendom och Islam
Du kan ge två eller flera exempel på en likhet och en skillnad mellan religionerna Judendom, Kristendom och Islam. Du utvecklar också dina svar med förklaringar och egna tankar.

Re
Judendomen

Judendomen

Nivå 1
Nivå 2
Begrepp inom Judendomen
 • Re  4-6
 • Re  4-6
 • Re  E 6
 • Re  E 6
 • Re  E 6
Du kan förklara minst två av begreppen och nämna en judisk symbol. Jerusalem (betydelsen för judendomen) Pesash Tanak Sabbat Omskärelse
Du kan förklara fler än två begrepp inom judendomen och utveckla ditt svar med exempel och förklaringar. Du kan också nämna minst en symbol inom judendomen. Jerusalem (betydelsen för judendomen) Pesash Tanak Sabbat Omskärelse Nämn någon viktig symbol för judendomen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: