Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Paradgrupp: tillgänglig lärmiljö

Skapad 2021-02-03 08:10 i Änghögs förskola Trelleborg
Förskola
Paradgrupp: tillgänglig lärmiljö

Innehåll

I paradgruppen arbetar vi med TAKK och bildstöd för att inkludera alla barn i vår kommunikation. I vår undervisning planerar vi aktiviteter där alla barn blir inkluderade för att främja det enskilda barnets lärande. Alla barn har olika förutsättningar och därför väljer vi att lägga vår undervisning på olika nivåer för att alla barn ska känna att deras kompetens blir synlig och utmanad. Om vuxen upplever att ett barn behöver extra stöd i det vi jobbar med i paradgruppen finns det möjlighet att arbeta med detta även utför paradgruppen eller inför paradgruppen. Detta görs då för att barnet ska få möjlighet att känna sig trygg med materialet när det sedan presenteras på tisdagen eller onsdagen.

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: