Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demografi och levnadsvillkor i världen

Skapad 2021-02-03 08:43 i Röllingbyskolan Österåker
Demografi och Levnadsvillkor
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vad innebär demografi? Hur förstår vi världen?

Innehåll

Arbetsområde:

Vi arbetar främst med NE:s läromedel kap 5 och 12. 

Vi kommer att förstå hur statistik hjälper oss och hur den skall tolkas. Även skillnad mellan fattigdom och rikedom samt hur skillnaderna mäts.

Konkreta mål:

Efter arbetsområdet skall du kunna tolka en befolkningspyramid. Du skall känna till vilka ord och begrepp samt vad de betyder. Du skall även kunna definiera fattigdom samt vad som egentligen är fattigdom. Även hur man arbetar kring att länder skall kunna lämna extrem fattigdom bakom sig och "klättra" till nästa nivå i den demografiska transitationsmodellen.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

använda ord och begrepp på ett korrekt sätt, förstå helheten i området bland annat...

Undervisning:

Vi kommer använda en del klipp från Youtube. Hans Rosling kommer även visa oss genom Youtube hur fattigdom begränsas. Befolkningsökning, vad det leder till. Genomgångar och instuderingsfrågor baserat på NE:s läromedelstext kapitel 5 och 12.

Veckoplanering:

v. 6

Denna vecka börjar vi första lektionen med att arbeta med de två första delarna av kapitlet Demografi. Delkapitlen är Grundläggande begrepp och Världens befolkning. Vi kommer titta på ett av Hans Roslings besök hos Ted. På den andra lektionen kommer att bekanta oss med Gapminder, samt att vi kommer  arbeta vidare med det andra delkapitlet Världens befolkning, och arbeta med det tredje delkapitlet Migration och urbanisering. Under veckans sista lektion kommer ni bjudas på en genomgång kring befolkningspyramider. Vi kommer även att arbeta med kapitlet Befolkningspyramider

v. 7

Under denna veckas första lektion kommer vi arbeta med delkapitlet Sveriges befolkning. Vi kommer även denna vecka att börja arbeta med det andra kapitlet för arbetsmomentet, Levnadsvillkor. Den första delen vi arbetar med här är delkapitlet Utveckling. Här kommer vi återigen bekanta oss med Hans Rosling och hans Gapminder. Vi kommer arbeta med delkapitlet Fattigdom under veckan, samt delkapitlet Hälsa och ohälsa.

v. 8

Denna vecka kommer vi under veckans första lektion att arbeta med området sista delkapitlet Utbildning. Under onsdagens lektion kommer vi att repetera inför examinationen som sker på torsdagens lektion.

Till examinationen skall du kunna följande:

- Du ska kunna tolka och dra slutsatser från den information som man kan utläsa ut befolkningspyramider. 

- Du skall kunna resonera kring migration. Av vilka anledningar migrerar människor?

- Du skall kunna förklara samband mellan BNP, HDI och en ökad levnadsstandard.

- Du skall kunna resonera kring framtidens befolkningstillväxt i världen och utmaningarna som följer med dessa.

- Du skall kunna resonera om hur rent dricksvatten kan förbättra en individ och ett samhälles möjligheter att utvecklas.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: