Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa i Förskoleklassen

Skapad 2021-02-03 08:59 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola F Idrott och hälsa
Idrott och hälsa i förskoleklass kommer att innehålla lektioner där vi tränar de grovmotoriska grundformerna som klättra, balansera, springa, krypa mm. Vi kommer också att leka lekar, dansa lättare danser och ha aktiviteter utomhus.

Innehåll

Gläntanskolan Läsåret 2020/2021 Förskoleklass

Förmågor och centralt innehåll

I arbetet utvecklar eleven kunskap om:

Rörelse:
- Grovmotoriska grundformer t.ex. hoppa, springa, rulla, balansera mfl. i lekar och
  banor.
- Bollbehandling dvs. studsa, kasta, fånga.
- Rörelse till musik och enkla danser.
Hälsa och livsstil:
- Ord och begrepp
- Samtal om upplevelser kring lekar och hälsa
Friluftsliv och utevistelse:
- Allemansrättens grunder

- Att orientera sig i närmiljön.

Vi kommer att arbeta så här:

Eleverna kommer arbeta enskilt, i grupp och få vara med och påverka innehållet i följande:

Rörelse:

 • Lekar och olika banor där eleverna tränar på de grovmotoriska grundformerna t.ex. hoppa, springa, rulla, balansera mm.
 • Träning med boll: studsa, kast och fånga individuellt, i banor och i enkla bollekar
 • Lekar med eller utan boll där eleverna tränar samarbete och lär enkla regler.
 • Rörelser till musik till uppvärmning och enkel dans.

Hälsa och livsstil:

 • Eleverna får lära sig ord, begrepp som tillhör idrotten och vad de betyder t.ex. uppvärmning, redskapens namn, allemansrätten med flera.
 • Eleverna deltar i samtal om de lekar och övningar vi gör och nyttan med att röra på sig. 
 • Vi diskuterar regler i lekar, varför de finns och vad som kan hända om man inte följer reglerna.

Friluftsliv och utevistelse:

 • Genomgång och träning på lägesord vid framplockning av redskap.           
 • Genomgång av vad allemansrätten är.
 • Genomgång vad eleverna ska göra så de inte skadar sig själv eller andra när de leker lekar.

Så här visar eleverna sina förmågor och kunskaper

Genom att de:
- Deltar i de praktiska momenten vi gör på lektionerna
- Deltar i samtal och diskussioner vi har på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Förskoleklass Grov- och finmotorik

Påbörjat...
Påbörjat lekar/övningar som utvecklar förmågan.
På väg...
Kommit en bit på väg med lekar/övningar som utvecklar förmågan.
Kan...
Har utvecklat förmågan.
Grovmotorik
Eleven har utvecklat de grovmotoriska grundformerna åla, krypa, springa, hoppa, gå och rulla.
Eleven har utvecklat förmågan att kasta och fånga en stor boll 5 ggr i följd.
Eleven har utvecklat förmågan att studsa en stor boll 3 ggr i följd med både vänster och höger hand.
Eleven har utvecklat förmågan att balansera i på både vänster och höger ben.
Eleven har utvecklat förmågan att kunna gå med tårna vinklade utåt.
Eleven har utvecklat förmågan att gå korsgång på stället, dvs klappa vänster hand på höger knä och vice versa.
Eleven har utvecklat förmågan att gå korsgång framåt längs ett längre hopprep.
Eleven har utvecklat förmågan att lyfta ut motsatt sidas arm respektive ben åt sidan.
Eleven har utvecklat förmågan att hoppa längdhopp och höjdhopp.
Eleven har utvecklat förmågan att hoppa i förflyttning med en rockring.
Eleven har utvecklat förmågan att hoppa på vänster och höger ben.
Eleven har utvecklat förmågan att hoppa diagonalmönster, dvs hoppsasteg och skidhopp.
Finmotorik
Eleven har utvecklat förmågan att avbilda formerna cirkel, kvadrat och triangel.
Eleven har utvecklat förmågan att forma en stående och liggande åtta med pennan.
Eleven har utvecklat förmågan att spåra efter olika banor med pennan.
Eleven har utvecklat förmågan att klippa efter mall.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: