Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Vt 2021 åk 6

Skapad 2021-02-03 10:23 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Engelska kunskapskrav åk 6
Grundskola 6 Engelska
Du möter engelska på alla möjliga ställen, på tv, i musiken, på nätet, i spelvärlden, i chattar, på semestern... Vi lär oss samtala, lyssna och tala men också att läsa och skriva på engelska.

Innehåll

Innehåll

 

Mål:

Vad ska du lära dig?

 

 Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

 Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

 Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

 Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där engelska används.

  •  

 

Undervisning

Hur ska vi arbeta?

samtala och diskutera i par, mindre grupp och helklass

se på filmer 

lyssna på ljudfiler

arbeta med texter och arbetsuppgifter

skriva olika typer av texter med olika mottagare

sammanfatta text eller film muntligt eller skriftligt

utveckla texter efter att ha fått respons från kamrat eller pedagog

söka information

digital färdighetsträning 

  •  

 

Bedömning

Hur bedöms dina förmågor och kunskaper?

  • Bedömning och utvärdering sker löpande under arbetets gång bl.a. genom muntliga diskussioner, skriftliga uppgifter, hörförståelse- samt läsförståelseuppgifter.
  •  

 

 

  •  

 

Matriser

En
Engelska kunskapskrav åk 6

E
C
A
Läsförståelse
Elevens förmåga att förstå skriven engelska
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet, och kunna följa instruktioner med ett godtagbart resultat. Du kan använda dig av någon strategi för läsning.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett tillfredsställande resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett gott resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Muntligt
Tala och samtala Elevens förmåga att uttrycka sig i tal och samtal
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan välja och använda dig av någon strategi för att lösa språkliga problem.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, med ord, fraser och meningar. Du kan också välja och använda dig av några olika strategier för att lösa språkliga problem.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, med ord fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I samtal använder du dig av flera olika strategier för att lösa språkliga problem.
Skriftligt
Bedömningen avser elevens förmåga att uttrycka sig i skrift
Du kan skriva enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka förbättringar av dina texter.
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, med ord, fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter.
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, med ord fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter.
Lyssna och förstå
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet, och kunna följa instruktioner med ett godtagbart resultat. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett tillfredsställande resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett gott resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
Kulturell jämförelse
  • En
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du kan översiktlig kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: