Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-02-03 10:33 i Majbackens förskola Oskarshamn
Förskola
Vårt syfte är att väcka barnens nyfikenhet och intresse för matematik och ge dem en chans att utveckla matematiska förmågor och tänkande. Ge barnen möjlighet att diskutera och reflektera kring matematiska begrepp

Innehåll

Vad är det barnen kommer att lära sig i projektet?

Vår målsättning att barnen ska få en upplevelse av matematikens grunder och att de får möta olika matematiska problem.

Hur ska barnen lära sig?

Genom att möta olika begrepp inom matematiken och att den finns överallt inom det vardagliga.

När ska barnen arbeta med projektet?

Planerad undervisning en gång i veckan och i det vardagliga varje dag.

Vem eller vilka ska vara med i projektet?

Alla barn i olika grupper och alla pedagoger.

Var ska barnen vara när de arbetar med projektet?

Både inom- och utomhus.

Dokumentation?

Observationer, filma mm.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: