👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO- Trafik åk 2 ht-2020

Skapad 2021-02-03 10:31 i Björndammens skola F-6 Partille
Ett arbete om trafik och trafikregler i närmiljön.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi lever tillsammans i ett samhälle och i detta samhälle finns olika regler. Vi ska ta reda på vilka regler som finns i trafiken när det gäller att gå eller cykla.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska kunna se riskfyllda platser i ditt närområdes trafikmiljö samt kunna ge exempel på hur man ska bete sig i trafiken för att minska riskerna för en olycka av olika slag både i dagsljus och i mörker.

Syfte

Undervisningen i samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika sammanhang och skapa nyfikenhet på och intresse för att veta mer om samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om samhället  utifrån egna upplevelser.

Undervisningen

Det här kommer du att få undervisning om:

 • vilken sida du ska gå och cykla på.
 • viktiga saker att tänka på vid övergångsstället.
 • reflexens betydelse i trafiken.
 • vanliga trafikmärken i närmiljön, tex märket för övergångsställe och gång- och cykelbana.
 • vilka platser som är mer riskfyllda än andra omkring skolan.
 • vilka regler som gäller vid användning av cykel.

Genomförandet/arbetssätt- Hur lär vi oss?

Så här kommer vi att arbeta med detta i skolan:

 • läsa faktatexter.
 • göra arbetsuppgifter som är kopplade till faktatexterna.
 • samtala i helklass om trafikregler, trafiksäkerhet och miljö.
 • se filmer (Gatsmart från URskola).
 • arbeta med trafikmärken som är viktiga för barn att känna igen.
 • se kartbild över närmiljön (Google maps, ev Google Earth). 

Vad ska bedömas?

Så här visar du vad du har lärt sig:

 • du är aktiv och delaktig på lektionerna.
 • genom att läsa texter och titta på filmer på ett aktivt sätt.
 • genom att skriftligt och muntligt svara på frågor knutna till trafikregler vid cykling och gång.
 • genom att delta i samtal och argumentera på ett enkelt sätt.

Vi vet att du kan när du:

 • förklarar hur du går över en gata på ett säkert sätt.
 • kan namnen på några vanliga trafikmärken och kan berätta vad de betyder.
 • kan berätta vad som gäller vid användning av cykel.
 • förklarar vad en säker cykel ska ha.
 • förklarar betydelsen av att använda reflex och visar vad de ska sitta.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3