Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinterfriluftsliv åk 7 vt-21

Skapad 2021-02-03 10:29 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 7 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet jobbar vi på olika sätt ute i snön. Vi jobbar med Isvett och genomför en halvdag ute med både skridskor och livräddning.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Friluftsliv och utevistelse Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Idh 7-9
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh 7-9
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att titta på film och jobba både teoretiskt och praktiskt med hur vi förebygger risker på isen, hur man klär sig på bästa sätt i kyla, samt hur man går tillväga om någon skulle ramla igenom isen.

Vi kommer att vara ute i snön och genomföra aktiviteter utomhus i koppling till nödsituationer och säkerhet vid vatten vintertid.

Vi kommer att planera och genomföra en halvdag i ishallen.

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att planera och genomföra friluftsliv i vintermiljö kommer att bedömas. T ex hur du planerar för att kunna vara ute en hel dag (kläder mm).

Din förmåga att utföra livräddning på isen med hjälp av kastlina och isdubbar kommer också att bedömas.

Hur du får visa vad du kan:

Hur du anpassar din klädsel för uteaktiviteter samt hur du praktiskt utför lektioner och utedagen. Du visar även vad du kan i teoretiska inlämningsuppgifter och genomgångar på lektion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Vinterfriluftsliv

Friluftsliv

 • Idh  E 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  C 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  A 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Anpassning av kläder och annan utrustning
Du behöver träna mer på att anpassa ditt val av utrustning i förhållande till vilket klimat och miljö du befinner dig i.
Du anpassar oftast din klädsel och annan utrustning till den aktivitet som du ska genomföra och det väder som råder.
Du anpassar din klädsel och annan utrustning till den aktivitet som du ska genomföra och det väder som råder. Du kan i stora drag motivera ditt klädval genom att beskriva vad du har på dig, vad du har med dig för utrustning och varför du valt detta.
Du anpassar din klädsel och annan utrustning till den aktivitet som du ska genomföra, det väder som råder och kan även reglera din klädsel vid behov. Du kan detaljerat redogöra och motivera ditt klädval och annan utrustning, genom att beskriva vad du har på dig, vad du har med dig och varför du valt detta. T ex kan du redogöra för vad du har för material i kläderna och varför det är bra!

Hantera nödsituationer

 • Idh  E 9   Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
 • Idh  C 9   Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
 • Idh  A 9   Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Livräddning på is
Du behöver träna mer på att livrädda en nödställd i/vid vatten vintertid genom att använda dig av principerna för förlängda armen.
Du kan livrädda en nödställd i/vid vatten vintertid genom att använda dig av principerna för förlängda armen.
Du kan livrädda en nödställd i/vid vatten vintertid genom att använda dig av principerna för förlängda armen.
Du kan livrädda en nödställd i/vid vatten vintertid genom att använda dig av principerna för förlängda armen.

Förutse risker och förebygga skador

 • Idh  E 9   Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  C 9   Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  A 9   Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Risker vid isen
Du behöver läsa på och träna på mer om risker som finns när du är ute på isen!
Du kan nämna 2 risker som finns när man är ute på isen och berätta om hur du skulle förebygga 1 av dessa.
Du kan nämna och beskriva 3-4 risker som finns när man är ute på isen, samt berätta hur du förebygger dessa.
Du kan nämna och beskriva 5 risker som finns när man är ute på isen, samt berätta om hur du förebygger dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: