Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddism

Skapad 2021-02-03 10:31 i Kristinebergskolan Oskarshamn
I detta arbetsområde får du lära känna religionerna Hinduism och Buddism. Vad som är typsikt för religionerna, hur det är att leva som en troende i dessa religioner och hur de påverkar sitt samhälle. Du kommer att göra jämförelser mellan religonerna och föra resonemang kring hur religionerna fungerar, påverkar och påverkas.
Grundskola 8 – 9 Religionskunskap
I detta arbetsområde får du lära känna religionerna Hinduism och Buddism. Vad som är typiskt för religionerna, hur det är att leva som en troende och hur de påverkar samhället. Du ska göra jämförelser mellan religionerna och föra resonemang om religionerna hur de påverkar och påverkas av individer och samhället.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar

Film

Självstudier utifrån läroboken, internetsidor, digitala läromedel ellera annat material som du anser lämpligt

 

Visa vad du lärt dig

inlämningsuppgift som skall lämnas in till läraren. I denna uppgift får du visa att du lärt känna religionerna Hinduism och Buddism. Vad som är typiskt för religionerna, hur det är att leva som en troende och hur de påverkar samhället. Du kommer att få göra jämförelser mellan religionerna och föra resonemang om religionerna och hur de påverkar och påverkas av individer och samhället

Tidsram

V 4 - 7

Bedömning

Inlämningsuppgift, se i uppgiften vad som ska vara med

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9

Matriser

Re
Utdrag ur Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Religion åk 7-9

Använda för årskursen anpassade begrepp och modeller i religion för att analysera livsåskådningar
Se kommentar
Du använder begrepp och modeller men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp och modeller på ett fungerande sätt.
Du använder begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Analysera på årskursanpassad nivå:
Se kommentar
Du undersöker frågor
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver ett enkelt samband
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver frågorna utifrån förhållandevis komplexa samband
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver frågorna utifrån komplexa samband. Du ser generella mönster.

Re
Utdrag ur kusnkapskraven åk 7-9 religion

E
C
A
Aspekt 1
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Ny aspekt
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar
Ny aspekt
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: