Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vär(l)den av möten

Skapad 2021-02-03 10:58 i Fasanen Haninge
Förskola
Haninge kommuns gemensamma projekt, Vär(l)den av möten handlar om barns relation och utforskande utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Förskolan Fasanens övergripande utforskningsområde är NATUR - levande och icke levande, utifrån barns rättigheter och barnkonventionen enligt de fyra artiklarna: - Art. 42. Alla barn har rätt att få information om att barn har särskilda rättigheter - Art. 7-8 Alla barn har rätt till sitt namn och sin identitet - Art. 12 Alla barn har rätt att få göra sin röst hörd och bli lyssnad på

Innehåll

På våra avdelningar kommer vi fortsätta att utforska naturen utifrån barnens intresse. Genom fortsatta utflykter till naturen och våra närmiljöer kommer barnen få möjlighet att utforska både djurlivet och årstidernas skiftningar. Med hjälp av sagor och litteratur kommer vi blanda in fantasins värld för att skapa ytterligare intresse för naturen. I våra miljöer kommer barnen kunna utforska material som vi hämtat in från skogen.   

Med utgångspunkt ur barnkonventionen och barnens rätt att själva påverka sin vardag lyssnar vi in vad barnen vill utforska och uppleva i skogen. Barnen visar med kroppsspråk och ord vad de lockas av och vi anpassar vår verksamhet efter deras behov.   

Under höstens observationer har vi sett att barnen lockas av natur och dess förändringar. Hur löven förändrar färg och till slut ramlar av träden, hur insekter lever och bor, hur vattnet ändrar form under årstiderna 

Barnen har fått uppleva naturen även genom digitalitet då vi projicerat natur och djur på väggen för att kunna utforska även inomhus.  

Vi har tagit in naturmaterial som löv, kottar, pinnar och bark för att använda i skapande verksamhet samt snö och is för undersöka naturvetenskap genom att se vad som händer. Med hjälp av vatten kan vi utforska begrepp som “sjunker och flyter” samt “fast och flytande”.   

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: