Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra 8b

Skapad 2021-02-03 11:55 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8
Vi kommer bl a jobba med hur du kan beräkna hur geometriskamönster och talföljder kan konstrueras och beskrivas genelrellt. Du kommer att pröva/testa/lära dig olika metoder för att lösa matematiska problem med ekvationer.

Innehåll

 

Planering i matematik åk 8, algebra (kap 4)

 

 

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 

·       föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

 

Bedömning

 

·       Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 

·       Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 

·       Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

 

Arbetssätt

 

·       Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt
klassvis.

 

·       Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·       Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·       Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

 

Läxa

 

Läxan ska göras den veckan det står på planeringen.. Du ska göra så många uppgifter du kan, utmana dig själv och försök att göra alla.

 

 

Diagnosen

 

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på.

 

 

Bedömningsunderlag

 

1.     Skriftliga prov

 

2.     Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning .

 

 Centralt innehåll

 

·       Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

 

·       Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleverna.

 

·       Metoder för problemlösning.

 

·       Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

 

 

 

V.

Dag

Lektion

Läxa

6

 

Problemlösning

 
 

 

   
 

 

 

 

7

 

4.2 Mönster  s 168 - 170

 

 

 

4.3 Uttryck med parenteser + Algebraiska uttryck

s 174 - 176

L

 

 

 

 

8

 

4.4 Multiplikation av parenteser s 179 - 181

 

 

 

4.5 Uttryck med potenser s 184 - s 186

Läxa 15

 

 

 

 

10

 

4.6 Ekvationer s 190 - 192

 

 

 

4.7 Ekvationer med parenteser s 195 - s 197

 

 

 

   

11

 

4.8 Problemlösning med ekvationer s 200 - 202

 

 

 

Blandade uppgifter s 203 - 207

Läxa 16

 

 

   

12

 

Diagnos kap 4 (arbetsblad)

 

 

 

Träna Tal / Utveckla tal s 208 - 210, s 211

 

 

 

 

 

13

 

Förmågorna i fokus, 213 - 217

 

 

 

Repetitions uppgifter (arbetsblad)

 

 

 

 

 

15

 

Repetitionsuppgifter + Övningsprov (arbetsblad)

Läxa 17

 

 

Begreppsövning (arbetsblad)

 

 

 

 

 

16

 

 

Prov i algebra fre 23 april

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: