Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 3 - Algebra, åk 7 vt 21

Skapad 2021-02-03 11:56 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 Matematik
Under v.2 - v.6 kommer vi att arbeta med algebra. Du kommer att repetera hur man skriver ett uttryck, förenklar uttryck och löser ekvationer. Du kommer även att lära dig addition, subtraktion och multiplikation med parenteser.

Innehåll

Syfte och mål

 • skriva, tolka och förenkla uttryck skrivna med variabler
 • lösa ekvationer med balansmetoden
 • kunna addera, subtrahera och multiplicera uttryck med parenteser
 • lösa problem med hjälp av ekvationer

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt och digitalt.
Färdighetsträning i Matte direkt
Stort fokus på kommunikation men även mycket problemlösning och resonemang.

Begrepp/Matteord

likhet, ekvation, uttryck, variabel, förenkla uttryck, värde, obekant, parentes, prövning, tabell, mönster, prioriteringsregler, faktorisering.

Planering

v 2-4 grundkurs

v 5 Fördjupning/repetition, Test

v 6 Fördjupning/repetition Prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kapitel 3 - Algebra, år 7 vt 21

E nivå
C nivå
A nivå
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang ex. förklara och använda matteorden på rätt sätt beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
Lösa en enkel ekvation ex) 2x + 10 = 16 Skriva ett uttryck för omkrets
Skriva ett uttryck för omkrets med flera variabler
Problemlösnings- förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
.
Beräkna omkretsen utifrån ett algebraiskt uttryck.
Lösa ett problem liknane "stickproblemen". Där du ska visa hur ett mönster är uppbyggt Skriva en formel för hur ett mönster är uppbyggt, den n:te figuren.
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Lösa ekvationer ex) 3x+4 = 2x+8
Ge exempel på ett värde som ska stämma in på ett uttryck ex 5z - y = 13 vad kan y och z ha för värde Har metod för att visa hur ett mönster är uppbyggt.
Resonemangs- förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Resonera om hur man kommer fram till en formel för ett mönster
Kommunikationsförmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. ex du kan berätta hur du har tänkt och visar en lösning på flera sätt
Visa metod för att beräkna omkretsen.
Visa tydlig metod för beräkning av längden/ om omkretsen är given
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: