Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avloppets kretslopp- vattnets väg från toaletten till regn på växterna

Skapad 2021-02-03 12:48 i Kärnhusets förskola Kristianstad
Förskola
Avloppets kretslopp- vattnets väg från toaletten till regn på växterna

Innehåll

Vi ska utforska och lära oss mer om vattnets (och bajset o kissets) väg från toaletten till att det blir till regn på våra växter. En blandning mellan avloppets kretslopp och vattnets kretslopp.

Vi kommer att i temat även arbeta med området hälsa utifrån vårt arbete med Grön flagg. Där kommer vi att prata om att det är viktigt att ha rent vatten att dricka och varför man behöver dricka vatten för att må bra. 

Mål: Att lära oss mer om vad som händer med vattnet, kisset och bajset när vi spolar i toaletten.  

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: