Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björken jobbar med Petter och hans fyra getter

Skapad 2021-02-03 12:40 i Vallsta förskola Bollnäs
Förskola
Läslyftets uppdrag att hitta teknik i barnens böcker gjorde att vi började arbeta med våg och väga, inspirerade av boken Petter och hans fyra getter och bilden på geten blå, som var starkare än två. Det har visat sig att barnen verkligen tagit till sig sagan, vilket gjort att det vuxit till ett projekt som har utökats med flera områden inom läroplanen.

Innehåll

Nuläge

Petter och hans fyra getter är en bok som fångat alla barnens intresse. Många kan den utantill och de har visat intresse för antal, färger, känslor, återberättande mm.

Boken är lätt att använda på olika sätt och inom olika områden i läroplanen, anpassat efter barnens olika åldrar.

 

Mål

Med hjälp av boken Petter och hans fyra getter vill vi föra in läroplanens olika områden och mål, på ett lekfullt sätt som fångar barnen och väcker deras nyfikenhet.

Alla barn i gruppen kan delta i något, eftersom aktiviteterna anpassas efter ålder och intresse

Genomförande

En förmiddag i veckan är planerad för arbete med projektet i små grupper.

Material inom olika områden finns även tillgängligt att arbeta med i den dagliga verksamheten övriga dagar.

Projektet pågår under hela terminen.

Språk/ kommunikation

Boken på rim.

Uppmärksamma rimmen i boken, jobba med andra rim.

Laminerade figurer, virkade figurer samt rekvisita för återberättande av sagan.

Tecken som stöd för färger och känslor

 

Social kompetens/värdegrund

Känslor glad/ ledsen/ arg

Prata om stopp! Lyssna! (vilket inte trollet gjorde)

Hur ser man ut/ känner sig, när man visar känslor? Knäppa kort på barnen i olika känslouttryck.

Naturvetenskap/teknik

Vågen. Väga jämt. Lätt/ tungt lättast/ tyngst

Skapa vågar inne/ ute. Jämföra vikten på olika material.

Ute - mormorsstång med krokar i ändarna/ hänga hinkar

Inne - galje med hinkar

 

Skapande

Göra Petters hus

Skapa figurerna från sagan med hjälp av toarullar, äggkartonger mm.

 

Matematik

Jobba med antal 4 ( Mattesaga födelsedag - ett till ett principen)

Färgerna

Kims lek med figurerna

 

Digitalitet

Blueboten hjälpen getterna hem till Petter stuga genom programmering.

QR- koder med olika varianter av sagan från Youtube samt sånger.

Vara i sagan med hjälp av kanonen på väggen

Ugglo ( höra sagan)

Appen Puppetpals

Drama

Dans med enkel koreografi till musik med text från boken (youtube)

Dramatisera sagan.

 

Dokumentation under lärprocessen

Var och en  ansvarar för och dokumenterar sin grupps aktivitet och delger övriga i arbetslaget.

Löpande dokumentation i Unikum i lärloggar och som reflektioner/analyser.

Uppföljning

Uppföljs kontinuerligt under terminen på avdelningsplaneringar, egna planeringar och Apt-tid.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: