Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik & koordination

Skapad 2021-02-03 13:07 i Långevi förskola Bengtsfors
Förskola
Varje måndag kommer barnen att ges möjlighet att öva sin grovmotoriska förmåga. Gruppens sammansättning kommer variera för att alla ska få delta och ges utrymme att synas i sitt lärande.

Innehåll

Bakgrund - varför har vi valt detta område

Vi har valt att arbeta med detta område för att väcka barnens nyfikenhet för motoriska övningar. Förskolan ska ge varje barn förutsättning och stimulans till att utveckla sin motoriska förmåga.

Mål - vad ska vi lära oss

Vårt mål med övningarna är att ge barnen förutsättning att förstå de grovmotoriska grundrörelserna. Vårt mål är också att bidra med en nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga genom aktivitet och lek. 

De grovmotoriska grundrörelserna är - klättra, hoppa, hänga, kasta, fånga, stödja, balansera, springa, rulla, åla/krypa, gå.

Metod - hur ska vi lära oss

Under 30-60 minuter i veckan kommer vi att ägna tid åt motoriska övningar, med första prioritering på grovmotorik. Vi kommer att öva vår koordinationsförmåga och motorik. Vi kommer att variera mellan långsamma och snabba övningar. De grovmotoriska grundrörelserna kan vi öva på många olika sätt men till en början ska vi variera mycket för att skapa ett intresse hos barnen.

Exempel på övningar och lekar vi kommer att utöva är,

Yoga - för att stödja och balansera sin kropp
Hoppa hage - för att hoppa och koordinera sina fötter
Kasta & fånga föremål som t.ex. boll, rispåse
Dans - för att koordinera sin kropp till takt och rytm

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: