👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, Vt 21, v 3 - 7

Skapad 2021-02-03 13:09 i Hammars skola A Kristianstad
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen
Nu ska vi arbeta med djur i vår närmiljö samt djur som finns i andra delar av världen. Vi kommer att fördjupa oss i hur djuren lever under året samt skapa vårt djur med hjälp av lera för att på så sätt få nya kunskaper kring djur och natur.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Du kommer utveckla din förmåga att:

kunna förstå varför djur och natur förändras under året

se varför olika djur ser ut på olika sätt

lära dig namn och begrepp på saker som finns i naturen

 

 

Arbetssätt

Du kommer att:

få skriva om ett djur som finns i Sverige

skapa ditt djur med hjälp av lera och färg

rita ditt djurs livscykel under ett år

göra en monter där du redovisar dina skapelser

se film som handlar om vinterdjur

 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas genom att:

kunna namnge olika sorters svenska djur

beskriva vad som händer med ditt djur under ett år

kan säga ord och begrepp som handlar om djur och natur

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  4-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  4-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6