Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågen Feb 2021

Skapad 2021-02-03 13:21 i 023271 Förskolan Knutbygården Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

Innehåll

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

MATEMATIK/TEKNIK: Komma i kontakt med de vanligaste matematiska begreppen. 

SPRÅK: Barnen ska ges verktyg för att kunna uttrycka sig.

 

NATURVETENSKAP: Barnen ska få en vilja att utforska naturvetenskap.

FYSISK AKTIVITET: Barnen ska tycka att det är roligt att röra på sig. 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE: Barnen ska kunna uttrycka sina känslor och åsikter. 

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden
Här väljer ni Läroplansmål att arbeta mot utifrån målbilden för förändrat kunnande.
Läroplansmål klickar du hem i mallen.

 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

 • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

 För att se fordon i olika former kommer vi att lämna gården och uppsöka vägar, busshållplatser och byggen. Genom att upptäcka i närmiljön får vi också möjlighet till rörelse genom de små lekplatser som finns. Det är också gruppfrämjande att gå ut tillsammans.

 • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Vi följer upp våra utflykter och upptäckter genom fotodokumentation o filmer på samlingarna och även enskilt. Barnen ska ha tillgång till böcker och vi ska ha skapande aktiviteter kring fordon. Barnen ska ges tillgång till olika bygg och skapandematerial, kan man inte kommunicera verbalt kan de peka på det material de vill ha tillgång till. Det ska ske i en rolig och tillåtande miljö och med ett övergripande tema- fordon.

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

Undervisningen ska baseras på att barnen får trygghet i gruppen, möjlighet till språkutveckling och tillfälle till fysisk aktivitet och förändrat kunnande inom matematik mm. Fordon är något som barnen just har visat intresse för. 

MATEMATIK/TEKNIK:  Räkna fordon, stora och småbilar, blå buss, röd buss osv

 

SPRÅK: Vi ska benämna och sätta ord på händelser i vardagen, det som barnen kommer i kontakt med. Göra inköp av böcker i aktuella ämnen. Vi kommer att hjälpa barnen att sätta ord på känslor. Barnen ska kunna förstå och använda enkla tecken i vardagen. 

 

NATURVETENSKAP:  Läsa och tala om fordon. Titta på egna filmer om tex bussarna. Utifrån årstiderna kommer vi jobba med fysikaliska fenomen som is och vatten, begreppen smälta, frysa. mfl.

 

FYSISK AKTIVITET:  På promenader och stopp vid lekplatser men även möjlighet till lek och spring inomhus. 

 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE : Vi är lyhörda för vad barnen visar att de är intresserade av.

Förutom fordon ska vi vara med då de bygger och sätta namn på vad de gör. Bygga högt, långt med blåa och gula klossar, fem eller fyra klossar, små och stora. Likadant när de ritar och målar.Det är viktigt att vi pedagoger alltid sätter ord på saker och göranden tex -"nu sätter du på dig jackan".

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden
De aktiviteter och teman ni väljer att undervisa i ska stödja barnens förändrade kunnande.
Vi måste träna mycket på att ha samlingar. Kan vara svårt att fokusera då man är liten. Lyssna göra rörelser, sjunga, räkna, välja(sång),titta på filmer och foton på vad vi har gjort och lyssna på bok.

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Trygghet i gruppen är det absolut viktigaste så vi måste hela tiden vara observanta på att alla barn blir sedda och känner delaktighet på förskolan. Vi pedagoger ska hela tiden vara nära barnen för att kunna stötta och utmana. Vi måste hela tiden ge akt på språkutvecklingen. En viktig del i att bygga trygghet är att vi pedagoger ger fasta rutiner och en tydlig gränssättning.

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Förutom fordon ska varje avdelning få tillgång till en odlingslåda. Då behöver vi nog tillsammans med barnen fundera lite kring vad vi vill odla, titta i böcker, samla frön mm.


8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Fler böcker om fordon och plantering men också dilemmaböcker för att kunna sätta ord på känslor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: