👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myran planering 21

Skapad 2021-02-03 13:27 i Lärkans förskola Halmstad
Förskola
Vision Utifrån barnens intressen och förförståelse skapar vi en verksamhet baserad på upplevelser där inflytande, utveckling/lärande samt normer och värden bildar en helhet.

Innehåll

I vår verksamhet skapar vi förutsättningar för barnen att utvecklas mot läroplanens samtliga mål. Projekt är ett verktyg i detta arbete.

Vårt Projekt

Babblarna 

Varför har vi valt detta projekt

 Vi ser ett stort intresse hos barnen för Babblarna. Utifrån läroplanen hittar vi i varje Babblarfigur en symbolik som tex Babba som tycker om läsning och böcker. Babblarna är olika och olika är bra och positivt dessutom extra viktigt nu i vårt arbete med normkritiskt tänkande.I arbetet med babblarna får vi in alla läroplanens mål.

Introducering av projektet

(Vilka miljöer, material, aktiviteter introducerar vi för att väcka barnens nyfikenhet inför projektet)

I nuläget planerar vi ytterligare  inköp av materiel som tex Babblarmemory, pussel, och böcker. Vi tänker också tillverka en del material själva genom att skriva ut och laminera såsom QR sagor mm. Vi kommer att introducera de olika Babblarna i olika lärmiljöer i sina olika syften som tex Babba som symboliserar språkutveckling. 

Bildresultat för babblarna läroplansmål

 

 

Under arbetet med vårt projekt utgår vi kontinuerligt från barnens tankar och intresse. Vi skriver reflektionsprotokoll veckovis där vi reflekterar kring det som skett och hur vi arbetar vidare.

Reflektionsprotokollen är pedagogernas arbetsmaterial, vårdnadshavare kommer att kunna följa verksamheten i Lärloggen.

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Tydlig känd rutin kring att upptäcka och anmäla kränkande behandling/trakasserier i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling

  • Myrans mål ur diskriminering och plan mot kränkande behandling.

  • Eget identifierat utvecklingsområde

  • Eget identifierat utvecklingsområde

  • Översiktsbild utvecklingsområden