Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklek med Bornholmsmodellen

Skapad 2021-02-03 13:47 i Harbo förskola Heby
Förskola
Att arbeta med språk i förskolan främjar barnens språkutveckling och språkliga medvetenhet.

Innehåll

Tema: Språk

Bakgrund: Här beskrivs bakgrunden till tema och valda läroplansmål. Var är vi?)
Att arbeta med språklek i förskolan bidrar till att barnen skapar intresse för språk på ett roligt och lärorikt sätt. Då många barn på Antilopen har visat intresse för bokstäver som sitter upp på avdelningens väggar, vill vi ge barnen möjlighet att skapa intresse för språk samt ge barnen förutsättningar till språklig medvetenhet, skriftspråk, nyanserat talspråk och ordförråd. Förskolan strävar med att arbeta kring Bornholmsmodellen. 

Förväntat resultat: (Här beskrivs det förväntade resultatet - hur ser det ut när vi är framme? Vart ska vi?)
Vårt förväntade resultat är när barnen visar själva språklig medvetenhet, intresse för skriftspråket genom att visa på tidigare erfarenheter av undervisningens material.

Utbildning/undervisning: (Här beskrivs arbetet med valda läroplansmål, t.ex. undervisningsmetoder och aktiviteter. Hur gör vi?)
Vi utgår i från Bornholmsmodellen där rim, ramsor, sagor och sånger ingår. Barnen kommer få arbeta i grupper där de gemensamt får upptäcka språk. Detta för att barnen ska få förutsättningar för att utveckla sin språkliga medvetenhet, sitt ordförråd samt skapa intresse för skriftspråket.

 

 

Uppgifter

 • Språksamling vecka 4

 • Språksamling vecka 5

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: