Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden och svenska Vasatid

Skapad 2021-02-03 14:03 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi lär oss om Medeltiden och om Vasatiden. Under Medeltiden hände mycket i samhället, både i världen och i Sverige. Vi läser om hur samhället utvecklades och om hur människorna levde. Vi lär oss även vad Reformationen är. Vi läser både nya och gamla texter om Gustav Vasa och jämför dem.

Innehåll

Det här ska du kunna

Du ska kunna se huvuddragen i hur samhället såg ut under Medeltiden och svensk Vasatid. Du ska känna till reformationen och dess följder samt hur handeln växte under Medeltiden i Östersjöområdet. Du ska känna till vem Gustav Vasa var och hur han påverkade Sveriges historia. Du ska kunna läsa två texter om Gustav Vasa från två olika tidsperioder och se likheter och skillnader mellan dem. Du ska även kunna diskutera vilka olika syn på historien och Gustav Vasa som framkommer i de olika texterna.

Hur vi arbetar och material

 • Texter från Clio.se
 • Filmer på studi.se
 • Valda sidor ur Utkik Historia 4-6
 • Filmer från urskola samt svtplay.
 • Begreppslistor
 • Tidslinje på väggen
 • Venndiagram

Begrepp vi arbetar med

 • Historiesyn
 • Källkritik
 • Reformationen
 • Hansan
 • Arvsrike
 • De fyra ständerna: adel, präster, borgare och bönder

Du bedöms genom

 • Diskussioner i samband med de texter ci läser och filmer vi ser
 • Att placera in händelser och begrepp på en tidslinje
 • Att du kan använda de begrepp vi lär oss med hjälp av begreppslistorna
 • Att du kan jämföra två texter från olika tider som handlar om Gustav Vasa, Vi använder ett Venndiagram där du kan se likheter och skillnader

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: