👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GE: Karta, klimat och klimatzoner

Skapad 2021-02-03 14:07 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola 7 Geografi
Varför har vissa länder sträng kyla, regniga somrar eller varma soliga somrar? Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med jordens klimat och hur det påverkar växtligheten och villkoren för människan. Vi kommer att undersöka hur kartan är uppbyggd och hur man kan använda kartboken som informationskälla samt utvidga vår världsbild genom att lära oss fler lägen på vår jord.

Innehåll

Undervisningens innehåll

 Vad kommer vi att arbeta med?

 • Olika sorters kartor
 • platsers lägen i världen
 • Klimat och växtlighet
 • Klimatzoner

  Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer ha gemensamma lärarledda genomgångar. Du kommer få arbeta med uppgifter som hjälper dig att lära dig att utveckla ditt resonemang och viktiga begrepp. Du kommer använda kartbok för att hitta olika platser runt om i världen, en del ur läroboken SOL 4000 geografi år 7 och filmer från UR, studi.se

Viktiga begrepp!

Breddgrad, latitud, parallellcirkel, Längdgrad, longitud, meridian, Gradnät, Ekvator, Nollmeridian, Vändkretsar, Väderstreck, Absolut läge, Relativt läge, Tematisk karta, Topografisk karta, Klimatdiagram, Växthuseffekten, Klimat, Väder, Temperatur, Nederbörd, Hög- och lågtryck, Höjdskillnader/nivå över havet, Havsströmmar, Inlandsklimat, Kustklimat, Jordaxelns lutning, Polarklimat, Tropiskt klimat, Tempererat klimat, Subtropiskt klimat, Permafrost, Regnskog, Savann, stäpp, Tundra, Löv- och barrskog, Klimatförändring, Den förstärkta växthuseffekten

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • Placera ut platser på en karta
 • Kunna använda information från olika sorters kartor 
 • Beskriva och jämföra klimatzoner
 • resonera om olika förutsättningar för att leva i olika klimatzoner

Du kommer att kunna visa dina förmågor:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar, diskussioner i helklass och i grupp
 • Vid skriftliga begreppstest, uppgifter och övningar under lektionstid
 • Vid skriftligt kartprov samt ett skriftligt prov om klimat och klimatzoner

Du kommer att få återkoppling: 

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid
 • Skriftligt vid de uppgifter du arbetar med via classroom
 • Kunskapsmatris efter områdets avslut

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9