Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, Tal i bråkform år 3, VT-21

Skapad 2021-02-03 14:29 i Vidingsjöskolan Linköping
Matematik bråk
Grundskola F – 3 Matematik
Du kommer att lära dig begreppen täljare och nämnare. Att skriva bråk, jämföra bråk samt addera och subtrahera bråk med samma nämnare. Detta kan vara bra när du t.ex. ska dela på en pizza.

Innehåll

Innehåll

Period

Treveckorsperiod 

 

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 

Eleven genomför individuellt "favoritmatematik diagnos" kap 1.

Eleven visar skriftligt och/eller muntligt under lektionen.

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

I vilken nivå eleven kan:

-skriva bråk

-jämföra bråk

-addera och subtrahera bråk

 

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

Eleven kommer jobba utifrån:

"Favorit matematik 3B", både i boken och  på Ipad 

I-pad: tomoyo

Stenciler

praktiskt klipp och pyssla material

 

 

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

Eleven får muntlig återkoppling under arbetet i boken.

 

Eleven får muntlig återkoppling från diagnosen i favoritmatematik.

 

 

 

Uppgifter

 • Diagnos 1, 3B

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: