Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Begreppskartor för ämnesområdet motorik

Skapad 2021-02-03 14:33 i Vallastadens särskola Linköping
Grundsärskola 1 – 9 Motorik
Genom att arbeta med bilder så ökas elevernas förståelse för ord och begrepp inom olika delar av ämnesområdet motorik. Eleverna ska koppla ett ord eller begrepp till en bildkarta, men också till de aktiviteter som genomförs praktiskt.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska träna ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Vad ska vi lära oss?

Vi ska träna ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik.  

Hur ska vi lära oss?

Ni ska lära er genom att få möjlighet att möta ord, begrepp och symboler som kan kopplas till motorik många gånger under lektionerna. Ni ska lära er ord, begrepp och symboler inom olika områden beroende på aktivitet.

Ni ska lära er genom att koppla ett ord, begrepp eller en symbol till det vi gör praktiskt på motoriklektionerna.

Ni ska lära er med hjälp av bilder och begreppskartor som är kopplade till det ni gör på motoriklektionerna. Ni kommer att träna på att para ihop rätt bilder med rätt ord. Ni kommer att arbeta med bildkartor kring: Kroppen, idrottssal, lekar, skolgård, säkerhet på is, friidrott, allemansrätten, orientering, sommarklädsel, vinterklädsel.

Vad ska bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper genom att observera din förmåga att:

Delta och kommunicera kring ord och begrepp som kan kopplas till aktiviteten.

Din kommunikation med en vuxen kring bilderna.

Hur får du visa vad du kan?

Genom att delta i aktiviteterna under lektionerna.

Genom att kommunicera kring bilderna med en vuxen i grupp eller enskilt.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse.
  MOT  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse och hälsa.
  MOT  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  MOT   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: