👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författare och verk + Historiska sammanhang

Skapad 2021-02-03 14:38 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Kunskapskrav enbart kopplade till Författare och verk, Historiska sammanhang samt budskap.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I detta arbete ska du kunna koppla författare och verk samt se det historiska sammanhanget i boken/texten.

Innehåll

  • Du ska välja en text-eller låtskrivare samt valfri text/låt som hen skrivit och se vilka kopplingar de har. Hur hittar man textförfattaren i boken/låten. Handlar det om den och isåfall- hur vet du det? Det innebär att du måste söka efter fakta i form av t.ex intervjuer, fakratexter, biografier, artiklar och reportage m.m om textförfattaren för att  kunna göra denna koppling.
  • I vilken historisk tid är denna text skriven/handlar om ? Är det 2000-tal, 1960-tal, 1800-tal etc. Hur märker man det?
  • Vad är budskapet med texten? Vad vill författaren att vi ska förstå när vi läser/lyssnar på texten?

Uppgifter

  • Författare och verk + historiska sammanhag samt budskap i en text

Matriser

Sv
GA Svenska 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
SV-3. Läsa
Förmågan att reflektera om budskap i det som lästs. Kan koppla ihop det som lästs med egna erfarenheter, livsfrågor (kärlek, vänskap etc.) och omvärldsfrågor (levnadsvillkor, jämställdhet etc.).
Eleven behöver utveckla vidare förmåga att kunna tolka budskap i olika texter och föra ett resonemang runt det.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
SV-4. Läsa
Förmåga att resonera om samband mellan upphovsman och verk. Genom att koppla ihop en författares liv och ideal med det som finns i boken (miljö, karaktärer, händelser de ordval som författaren har etc.), kan eleven visa förmåga att resonera om kopplingar mellan den som skriver och det som skrivs.
Eleven behöver utveckla vidare förmågan att hitta kopplingar mellan verk och upphovsman och resonera runt detta.
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
SV-5. Läsa
Förmågan att dra slutsatser om hur ett verk har påverkats av var och när det tillkom. Det historiska (1980-talet, 800-talet etc.) och kulturella (i en småstad, i Kina, i en etnisk minoritet etc.) sammanhang verket har uppkommit i.
Eleven behöver utveckla vidare förmågan att förstå hur verket har påverkat och påverkats av den tid och det sammanhang det gjordes i.
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.