👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik hösttermin åk 6

Skapad 2021-02-03 14:47 i Vätö skola Norrtälje
Matematikundervisning utifrån Matteborgen 6b
Grundskola 6 Matematik
Du kommer lära dig massor om tal, enheter, skala, binära tal och mycket annat inom matematiken.

Innehåll

Mål

Vi ska arbeta med följande områden 

Mera tal:
l
äsa och skriva stora tal
ställa upp och multiplicera heltal t ex 32 x 56
ställa upp och multiplicera decimaltal t ex 4,8 x 5,4
dividera ett heltal där kvoten (svaret) blir ett decimaltal.
skriva tal i det binära talsystemet

Enheter och skala:
kunna använda olika enheter för vikt och volym.
förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar med hastighet
förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala
 

Bedömning

 

 • muntliga förklaringar till uppgifter
 • skriftliga beräkningar 
 • deltagande i matematiska diskussioner och samtal
 • eget ansvar för sitt lärande
 • resultat på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,
  Ma
 • förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet och hur det används för att beskriva hela tal och tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Olika talsystem och några talsystem som använts i olika kulturer genom historien.
  Ma  4-6
 • Hur tal i bråk- och decimalform kan användas i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.
  Ma  4-6
 • Metoder, däribland algebraiska, för att lösa enkla ekvationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vinkel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.
  Ma  4-6
 • Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.
  Ma  E 6
 • Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.
  Ma  E 6
 • Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt och värderar resultatens rimlighet.
  Ma  E 6
 • Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
  Ma  E 6