👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt Triumf 2 B

Skapad 2021-02-03 15:13 i Ilsbo skola Nordanstig
Grundskola 2 Matematik
I din matematikbok kommer du under våren få träna mer på talen 0 - 1000, addition, subtraktion och multiplikation. Du får lära dig uppställning och tränar uppställning i addition och subtraktion. Du tränar bland annat mer på positionssystem samt repeterar klockan. Du tränar också problemlösning.

Innehåll

När vi arbetar i matteboken får du möjlighet att träna mer på de områden vi haft genomgång och praktisk träning på. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik åk 1-3

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Kan ramsräkna 1-100, ramsräkning bakåt från 20.
Kan ramsräkna, baklänges 10-hopp t ex 10-20-30
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Kan taluppfattning till 10. Kan talbilder 0-10. Kan siffersymbolerna 0-10.
Kan inhopp i ramsa t ex 39-40-41 eller 91-90-89
Kan additions- och subtraktionstabellen 1-10
Kan taluppfattning 0-100
Kan additions- och subtraktionstabellerna
Kan symbolerna +, -, =, >,<
Kan lösa enklare additions och subtraktionsuppgifter med miniräknare
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Kan hälften, dubbelt 0-10
Kan rimlighetsbedöma
Kan udda och jämna tal 1-10
Kan beräkna hälften och dubbelt upp till 20
Kan känna igen våra svenska mynt och sedlar
Kan multiplikations-tabellerna 1, 2, 5 och 10
Kan prova och bekanta sig med miniräknare
Kan enklare bråktal t ex 1/2 och 1/4
Kan enkla bråk
EEleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

ALGEBRA

Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Kan enkla mönster
Kan mönster och samband
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

GEOMETRI

Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Kan jämföra längder
Kan hel, halv, kvart i, kvart över på klockan
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Kan mäta med kroppsmått t ex fot, tum, steg
Kan jämföra längder Kan jämföra vikter och längder laborativt
Kan namnge cirkel, triangel, kvadrat
Kan växla 100 kr sedel i andra valörer
Kan sortera former
Kan känna igen och namnge kvadrat, rektangel, cirkel och triangel
Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Kan räkna ut omkrets på t ex en fotbollsplan
Kan mäta enkla sträckor med linjal
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Kan avläsa termometer

PROBLEMLÖSNING

Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Kan räknesagor upp till 10
Kan räknesagor upp till 20

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Kan enkla tärningsspel
Kan konstruera och avläsa enkla stapeldiagram och tabeller
Kan hälften och dubbelt upp till 10
Kan hälften och dubbelt upp till 20