Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Partier och ideologier Demokrati/diktatur

Skapad 2021-02-03 15:24 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Partier och ideologier Demokrati/diktatur
Grundskola 8 Samhällskunskap
Partier och ideologier, demokrati/diktatur. Lärandemål kopplade till kunskapskrav -Jag kan förklara vad några av ideologier går ut på. Jag kan resonera om hur ett samhälle kan se ut utifrån olika ideologier Jag kan förklara vad demokrati och diktatur betyder Jag kan resonera om hur den demokratiska processen fungerar. Jag kan resonera om hur individen påverkas och kan påverka i en demokrati Jag kan förklara hur Sveriges politiska system är uppbyggt med kommun, landsting, riksdag och EU. Jag känner till några statsskick i världen och kan förklara hur de fungerar. Jag kan förklara vilka uppgifter regeringen och riksdagen.

Innehåll

I det här området ska du fördjupa dig i några av de vanligaste politiska ideologier som finns i samhället. Vi kommer att undersöka vad som kännetecknar dessa ideologier och hur idéerna konkretiseras i samhället. Vi kommer även titta närmare på demokrati och hur den fungerar. Vi ska undersöka hur den demokratiska processen fungerar och hur individer kan påverka den. I området kommer vi även titta undersöka hur Sveriges statsskick ser ut och fungerar. Då kommer vi undersöka hur det politiska systemet är uppbyggt och hur Sveriges riksdag och regering fungerar. Vi kommer även att lära oss mer olika statsskick.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Partier och ideologier Demokrati/diktatur

E
C
A
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
..goda..
…mycket goda..
Undersöka och beskriva
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
..förhållandevis komplexa…
..komplexa..
Begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
..relativt väl..
..väl..
Påverka & påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
…relativt väl utvecklade… …förhållandevis komplexa..
…välutvecklade och nyanserade… …komplexa…
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
…förhållandevis komplexa… …relativt underbyggda..
…komplexa… …välutvecklade och väl underbyggda…
Ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
.utvecklade.. ..relativt väl.. ..förhållandevis stor..
Välutvecklade och nyanserade.. ..väl.. ..stor..
Demokratiska värden och processer
Eleven har grundläggandekunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
…goda.. och utvecklade..
..mycket goda.. och väluvecklade…
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: