👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solsystemet och himlakropparna

Skapad 2021-02-03 15:29 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Fysik
I detta arbetsområde kommer vi att lära oss mer om solsystemets himlakroppar och dess rörelser i förhållande till varandra!

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:

beskriva hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

lära dig mer om olika upptäckter som har med rymden att göra och hur de påverkat människans levnadsvillkor.

leta fakta från olika källor och använda denna fakta för att göra egna arbeten samt förklara varför du valt att använda de källor du valt.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att diskutera likheter och skillnader mellan hur himlakroppar rör sig och hur det kan förklara till exempel: dag, natt, månader, år och årstider.

Vi kommer att läsa texter och titta på filmer, göra egna arbeten och tillsammans resonera kring varför vissa källor är bättre/lättare att använda osv.

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du kan:

-förklara hur olika himlakroppar rör sig i förhållande till varandra för att det ska bli dag, natt och årstider.

-leta information för att skriva egna faktatexter samt förklara varför du valt att använda den information som du använt.

-berätta om olika upptäckter i rymden/solsystemet och vad dessa har gjort för människans sätt att leva.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6