👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu

Skapad 2021-02-03 16:01 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att jobba med temat "Förr i tiden" där vi ser hur samhället utifrån ett barns perspektiv har ändrats under de senaste 100 åren.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Du kommer att få lära dig om hur man levde för ungefär hundra år sedan. Du kommer att få ta reda på hur man levde och hur skolan och samhället såg ut.

Innehåll

Till dig som elev:

Du kommer nu att få lära dig mer om hur man levde för ungefär hundra år sedan. Du kommer att få veta mer om hur man levde och hur skolan och samhället såg ut.

Arbetsområdet

Hur levde ett barn för cirka hundra år sedan? Vad lekte de för lekar? Hur var det att gå i skolan? Hur såg kläderna ut och vad åt man för mat? Detta och mycket mer ska du nu få ta reda på. Vi kommer bl a att använda oss av Astrid Lindgrens texter.

Mål

När du har jobbat klart ska du kunna: 

 • berätta något om hur barns och människors rättigheter har förändrats under de senaste hundra åren,
 • hur människors levnadsvillkor har ändrats,
 • göra jämförelser mellan hur vi lever idag och hur man levde förr,
 • berätta om skillnader mellan dagens och dåtidens skola. 

Arbetssätt

Du kommer att få läsa och skriva texter, titta på filmer, göra intervjuer, sjunga sånger och leka lekar.

Redovisningsform

Vi kommer gemensamt bestämma hur vi ska redovisa vårt arbete.

Bedömning

Vi bedömer hur:

 • väl du kan beskriva hur barns och människors rättigheter och levnadsvillkor  har förändrats under de senaste hundra åren,
 • du gör jämförelser mellan hur vi lever idag och hur man levde förr,
 • utförligt du kan berätta i tal och skrift om skillnader mellan dagens och dåtidens skola.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3