👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 4B

Skapad 2021-02-03 16:01 i Gottsta skola Norrtälje
Grundskola 4 Matematik
Under våren kommer du få lära dig om tid b.la år, månad, timme, minut, sekund. Addera och subtrahera med talen 0- 10 000. Avgöra om en vinkel är spetsig, rät eller trubbig. Kunna lösa bråk & multiplicera och dividera. Du har mycket kvar att lära..nu sätter vi igång!

Innehåll

Mål för eleven:

TID
Enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.

Avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
Räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag.

ADDITION OCH SUBTRAKTION
Addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000.

Räkna ut på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt.
Tecknet för "ungefär lika med".
Använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning.

GEOMETRI
Avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Namnen på olika månghörningar.
Förstå vad som menas med förstoring och förminskning.
Förstå och använda skala.

BRÅK
Kunna läsa och skriva bråk.

Kunna avläsa bilder av bråk.
Veta hur många delar det går på en hel.
Kunna storleksordna bråk.

MULTIPLIKATION OCH DIVISION
Multiplicera med 10, 100 och 1000 med hela tal.

Räkna multiplikation med större tal.
Räkna med kort division.
Använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning.

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4B. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Kluringar.
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 
 • Diamantdiagnoser
 • kunskapstest efter varje kapitel.

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6