👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Champ 6 Engelska åk 6 VT21

Skapad 2021-02-03 16:09 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Engelska
I engelskan använder vi oss av Champ 6 samt andra texter och medier. Vi kommer genom texterna att besöka olika engelskspråkiga länder. Förutom spännande upplevelser kommer ni även att få möta intressanta personer som tar er med på olika äventyr.

Innehåll

Syfte och mål

I Champ 6 får du utveckla din förmåga att:

- lyssna på olika typer av texter och media samt förstå dess innehåll.

- läsa olika typer av texter samt tolka och resonera kring innehållet.

- använda olika strategier för att göra dig förstådd i olika sammanhang.

- använda och anpassa språket efter situation och mottagare.

- analysera och reflektera kring olika situationer och sammanhang där engelska används runtom i världen.

 

Vad, hur

Vi kommer att arbeta med att:

• lyssna och försöka förstå vad som sägs i klassrummet (samtal, instruktioner, genomgångar, warm up, etc.).

• lyssna till olika slags texter

• lyssna till olika slags hörövningar

 

• läsa olika slags texter och visa på läsförståelse genom att arbeta med olika läsförståelseuppgifter.

• läsa instruktioner.

 

• skriva olika slags texter på engelska.

• träna stavning och att skriva meningar på engelska.

• anpassa engelskan efter sammanhang och situation.

• träna grammatik.

 

• samtala samt svara på frågor muntligt

 

• använda olika strategier för att ta till dig texters och hörövningars innehåll.  

 

Vad bedöms?

Din förmåga att:

- ta till dig innehållet vid hörövningar, diskussioner, genomgångar etc.

- läsa olika typer av texter på engelska (läsförståelse).

- skriva olika texter på engelska och anpassa språket efter situation.

- stava på engelska.

- samtala och diskutera på engelska

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
ENGELSKA ÅK 6

F
Når ej lägsta kunskapskrav
E-nivå
Grundläggande kunskaper
C-nivå
Goda kunskaper
A-nivå
Mycket goda kunskaper
Lyssna och diskutera
Du visar att du kan förstå enkel talad engelska i olika situationer. Detta visar du genom att försöka svara på enkla frågor och delta i diskussioner och samtal av olika slag.
Du visar att du har goda kunskaper i att förstå talad engelska i olika situationer. Detta visar du genom att svara på frågor och delta i diskussioner och samtal av olika slag.
Du visar att du har mycket goda kunskaper i att förstå talad engelska i olika situationer. Detta visar du genom att svara på frågor och delta i diskussioner och samtal av olika slag.
Läsförståelsestrategier
För att underlätta din förståelse av det du läser och lyssnar på använder du dig av någon strategi för att lättare ta till dig innehållet.
För att underlätta din förståelse av det du läser och lyssnar på använder du dig av olika strategier för att lättare ta till dig innehållet.
För att underlätta din förståelse av det du läser och lyssnar på använder du dig av olika strategier för att lättare ta till dig innehållet.
Läsa och reflektera
Du kan till viss del läsa och förstå enkla texter samt göra enkla kommentarer kring texternas innehåll på engelska. Vid högläsning har du ett enkelt och begripligt uttal samt en viss språklig säkerhet.
Du kan läsa och förstå olika texter samt göra relativt utvecklade kommentarer kring texternas innehåll på engelska. Vid högläsning har du ett relativt tydligt och begripligt uttal samt en god språklig säkerhet.
Du kan läsa och förstå olika texter samt göra utvecklade kommentarer kring texternas innehåll på engelska. Vid högläsning har du ett tydligt och begripligt uttal samt en mycket god språklig säkerhet.
Skriva
Du kan formulera dig på ett enkelt och begripligt sätt med fraser och meningar på engelska. Du behöver träna mer på din språkliga säkerhet när du skriver på engelska.
Du kan formulera dig på ett relativt tydligt sätt med fraser och meningar på engelska. Du visar att du har en relativt god språklig säkerhet.
Du kan formulera dig på ett tydligt och säkert sätt med varierade fraser och meningar på engelska. Du visar på en mycket god språklig säkerhet.
Prata och diskutera
Du kan formulera dig på ett enkelt sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du behöver träna mer på din språkliga säkerhet när du pratar engelska.
Du kan formulera dig på ett relativt tydligt sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du visar att du har en relativt god språklig säkerhet.
Du kan formulera dig på ett tydligt och säkert sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du visar på en mycket god språklig säkerhet.