Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2021-02-03 16:40 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Under den här tiden hade kyrkan ett stort inflytande på människors liv. Valmöjligheterna för folket var små - mycket handlade om att arbeta för att överleva. Olika kungar kämpade om makt och farsoter drog över landet och dödade tusentals. Välkomna till medeltiden!

Innehåll

 

Pedagogisk planering
                      Gubbängsskolan
                      Historia år 4: Medeltiden

 

Beskrivning av momentet:

 

Under ca 8 veckor kommer vi att arbeta med historia, den del som kallas medeltiden, ca 1050 - ca 1521.  Vi kommer läsa om orsaker och konsekvenser till nordbornas handel och möten med andra kulturer. Vi kommer att läsa om kristendomens införande i Norden och om religionens betydelse.

 

Vi kommer träna oss på att använda olika historiska begrepp när vi beskriver olika händelser, orsaker och konsekvenser.

 

Övergripande begrepp: förändring, likheter och skillnader. Orsak och konsekvens.

 

Arbetssätt:

 

·        Läsning av läromedel och annan litteratur i helklass och individuellt

 

·        Arbete i arbetsboken i par och individuellt

 

·        Filmer och klassrumsdiskussioner

 

Mål:

 

·        Du har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden.

 

·        Du kan prata och diskutera om orsaker och konsekvenser till historiska händelser.

 

·        Du kan beskriva hur kristendomens införande påverkade och förändrade levnadsvillkoren för människor i Norden.

 

·        Du kan använda historiska begrepp.

 

Redovisning av kunskaper:

Du ska, tillsammans med din par-kamrat, göra ett projekt om medeltiden. Innehållet i projektet kommer att lottas ut och kommer att handla om religion, en händelse, en person, levnadsvillkor eller om olika maktförhållande. Det kommer också att vara ett individuellt skriftligt prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: