Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning och läsförståelse åk 4

Skapad 2021-02-03 17:32 i Lingenässkolan Kristianstad
Läsning och läsförståelse
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Läsa med flyt och läsförståelse utifrån läsläxa hemma och i skolan.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du skall kunna:

Läsa med flyt

Berätta vad du tycker om det du har läst muntligt och skriftligt.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

-Läsa en gemensam bok, i klassen och som läsläxa.
-Träna på olika lässtrategier.
-Svara på frågor om boken muntligt och skriftligt.
-Återberätta boken skriftligt
-Ha läsgrupper och boksamtal

Begrepp:

Läsa med flyt
Återberätta
Lässtrategier

Bedömning

Läsloggen - skriva och återberätta boken/en del av boken, svara på läsföståelsefrågor
Delta i och bidra till läsgrupper, diskussioner och boksamtal där du beskriver vad du tycker om boken.

Hur du läser högt för en vuxen

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  SvA  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
  SvA  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
  SvA  C 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt även beskriva sin upplevelse av läsningen
  SvA  C 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt ord­ och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
  SvA  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  SvA  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  SvA  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt även beskriva sin upplevelse av läsningen
  SvA  A 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord­ och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
  SvA  A 6

Matriser

Sv SvA
Matris läsning

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Flyt
Jag läser skönlitteratur för barn och ungdomar med
 • Sv  E 6
Jag tränar för att få lite mer flyt i min läsning. Jag ljudar fortfarande och fastnar ofta på ord.
… lite flyt. Jag läser ut några av orden men fastnar ofta på vissa ord. Jag gör nästan inga pauser vid punkterna och läser långsamt
… flyt. Jag läser ut de flesta orden snabbt och lätt och fastnar bara ibland på något långt svårt ord. Jag gör pauser vid punkterna och läser lagom fort så det går bra att lyssna på mig.
… bra flyt och fastnar nästan aldrig på svåra ord. Jag gör pauser, läser lagom fort och har börjat läsa lite med inlevelse. Det går lätt att lyssna på mig.
Förståelse
Jag visar att jag förstår vad jag läser
 • Sv  E 6
Jag behöver hjälp med att förstå det jag läser. Jag har svårt att förstå vem och vad boken handlar om även om någon ställer stödfrågor.
… genom att med hjälp berätta om vad jag läst. Jag berättar om vem som är huvudperson och vad som händer i stora drag om någon ställer stödfrågor.
… genom att med hjälp berätta om vad jag läst. Jag berättar om flera händelser och personer i berättelsen och flera detaljer som är viktiga för handlingen. Jag kan uppfatta saker som står på raderna och någon sak mellan raderna.
… genom att berätta mycket och utförligt om vad jag läst. Jag berättar om flera händelser och personer i berättelsen och flera detaljer som är viktiga för handlingen. Jag kan uppfatta saker som står mellan och/eller bortom raderna.
Textkopplingar
 • Sv  E 6
Jag har svårt att göra kopplingar till mig själv eller andra böcker.
Jag gör någon koppling till egna erfarenheter eller andra böcker.
Jag gör flera kopplingar till egna erfarenheter eller andra böcker.
Jag gör flera utvecklade kopplingar till egna erfarenheter, andra böcker eller till omvärlden.
Tolka budskap
 • Sv  E 6
Jag har svårt att förstå vad boken har för budskap
Kan urskilja något budskap i boken.
Kan urskilja något budskap i boken och motiverar detta på ett relativt väl underbyggt sätt.
Kan urskilja något eller några budskap i boken och motiverar detta. I motiveringen underbygger du dina resonemang väl.
Ge kritik
 • Sv  E 6
Har svårt att säga vad jag tycker om boken.
Kan motivera sin åsikt om boken på ett enkelt sätt.
Förklarar på ett relativt väl utvecklat sätt något positivt och/eller negativt med boken.
Kan motivera sin åsikt av boken genom att ge både positiv och negativ kritik på ett väl utvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: