👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, åk 4, Vt-21

Skapad 2021-02-04 07:36 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Engelska
Let´s learn some more English! We´re going to practice talking, reading, writing and listening to English in many different ways. What are you waiting for? Let´s start!!

Innehåll

Vi kommer att träna på följande:

 • Lyssna på talad engelska i olika sammanhang.
 • Skriva olika typer av enklare texter.
 • Tala engelska så mycket som möjligt (i par, smågrupper, enskilt, tillsammans, sånger osv)
 • Utöka ordförrådet genom att träna in glosor och diskutera det vi läser och skriver.
 • Studera hur  språket är uppbyggt och grammatiska regler.

Detta kommer jag att bedöma:

Se matris

Uppgifter

 • Ch 16 What a day!

 • Ch 15 Becky and Henry Camp

 • Ch 13 Charlie´s restaurant, w. 16

 • Chapter 12, Hot Christmas

 • Homework w. 13 Hot Christmas

 • English, Ch 11 "A year with Minna"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska, åk 4

Träna mer
1
2
Förstå engelska texter
Du behöver stöd för att kunna förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Samtala på engelska
Du behöver stöd för att kunna uttrycka dig så att andra förstår. Du får hjälp med ord, fraser och meningar.
Du kan prata med enkla ord, korta fraser och meningar så att någon annan kan förstå.
Du kan prata med enkla ord, längre fraser och meningar så att någon annan kan förstå.
Förstå talad engelska
Du behöver stöd för att kunna förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Skriva engelska texter
Du behöver stöd för att skriva en engelsk text.
Jag skriver enkla texter med hela meningar
Jag skriver olika slags texter med hela meningar. Jag använder något sambandsord (and, but, because). Jag har en röd tråd och har oftast koll på: am, are, is