Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria åk 8 VT 21

Skapad 2021-02-04 09:05 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Språkhistoria; Du kommer få lära dig om vår svenska språkhistoria - från runskrift till nusvenska och vilka språkförändringar som har skett på vägen.

Innehåll

Målet med undervisningen är...

att du ska få en inblick i vårt svenska språk, få kunskap om vår språkhistoria, hur och varför vårt språk ständigt förändras samt hur nyord kommer in i vårt språk.

I och med detta ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling. 

Så här ska vi arbeta:

Arbetsområdet inleds med en föreläsning om vår språkhistoria. Därefter kommer vi titta lite på nyord och hur nyordslistan ser ut för 2020.

Därefter ska du enskilt få forska och söka fakta om de olika tidsperioderna som vår språkhistoria delas in i. Då ska du ta reda på hur vi levde under den tiden, vad som påverkade vårt språk och hur det förändrades. 

Bedömning:

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Vår språkhistoria

F- Nivå
E - Nivå
C - Nivå
A - Nivå
Innehåll
Du har redogjort för alla tidsperioder på ett enkelt sätt.
Du har redogjort för alla tidsperioder på ett utvecklat sätt där du även resonerar och analyserar din fakta.
Du har redogjort för alla tidsperioder på ett välutvecklat sätt där du även resonerar och analyserar din fakta.
Fakta
Du har delvis plockat ut relevant fakta och till viss del sammanfattat den med egna ord.
Du har plockat ut relevant fakta och sammanfattat den med egna ord på ett utvecklat sätt.
Du har plockat ut mycket relevant fakta och sammanfattat den med egna ord på ett välutvecklat sätt.
Källor
Källor redovisas i texten. Källhänvisningarna fungerar i huvudsak.
Källor redovisas på ett väl fungerande sätt även om några småfel förekommer.
Källor redovisas på ett mycket välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: