Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling Staren

Skapad 2021-02-04 09:30 i Tybblelunds förskola Örebro
Förskola
Vårt mål på Tybblelunds förskola är att utveckla barnens språk och kommunikation samt ge förutsättningar för att utveckla ett rikt och nyanserat talspråk. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka lära och kommunicera i olika sammanhang för dagens och framtidens samhälle.

Innehåll

  

Mål 

Vårt mål på Tybblelunds förskola är att utveckla barnens språk och kommunikation samt ge förutsättningar för att utveckla ett rikt och nyanserat talspråk. 

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka lära och kommunicera i olika sammanhang för dagens och framtidens samhälle. 

 

 

Vad (innehåll)? 

·       Högläsning 

·       Vardagliga samtal 

·       Sång, rim och ramsor 

·       Begreppsförståelse 

·       Skriftspråk och symboler

 

Hur (form)?  

Skapa en stimulerande undervisningsmiljö där barnen får möjlighet att utveckla sitt språk och kommunikationsförmåga. 

 

 

Vem/vilka (aktör)? 

Tybblelunds förskola, barn, pedagoger och vårdnadshavare. 

 

 

Var (ute-inne-rum-plats)? 

Sker överallt. 

 

När (tid)? 

Alltid

 

Varför dessa val? 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: