Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2021-02-04 10:08 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Matematik
Hur fungerar multiplikation? Hur hänger multiplikation och division ihop? Vad är kort division? Under det här arbetsområdet kommer du få svaren.........

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Målet med detta arbetsområde är att du ska kunna förstå hur:

 • Addition och multiplikation hör ihop
 • Man multiplicerar ental, tiotal och hundratal
 • Multiplikation och division hör ihop
 • Man använder kort division
 • Man använder multiplikation och division när man löser problemuppgifter med text.

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Gemensamma genomgångar
 • Par och gruppövningar (problemlösning och kluringar)
 • EPA-uppgifter/diskussioner
 • Matteboken och arbetsblad (arbete enskilt eller i par)
 • Stenciler med tabellträning
 • Bingel
 • Uppgifter på digilär

Bedömning/synliggörande av förståelse

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Resultat på test och diagnos
 • Lärarens observationer under enskilt och gemensamt arbete.
 • Exit-ticket
 • Din insats vid EPA-arbete samt vid gruppuppgifter
 • Ditt bidrag vid gemensamma diskussioner och genomgångar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: